04 oktober 2023

Tyresö högt på listan över Sveriges miljöbästa kommuner

Tyresö ligger på trettonde plats i årets rankning av Sveriges miljöbästa kommuner. Av Stockholms läns 26 kommuner placerar vi oss som nummer 4.

Marie Åkesdotter.

Marie Åkesdotter.

Det är tidningen Aktuell hållbarhet som varje år rankar landets 290 kommuner utifrån deras miljöarbete. Årets placering innebär att Tyresö halkat ner några steg från förra året då vi var nummer tio på listan. Men fortfarande ligger vi i toppskiktet bland Sveriges 290 kommuner, och har klättrat rejält sedan 2019, då vi låg på plats 155.

– Det är otroligt glädjande och ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete ger resultat! Vi håller i och vår fina placering är inte en lycklig tillfällighet. Vi kan dock inte slå oss till ro, alla kommuner måste jobba ännu hårdare i omställningsarbetet. Vi är i ett mycket allvarligt läge, både när det gäller klimatet och biologisk mångfald, säger Marie Åkesdotter, ordförande i hållbarhetsutskottet.

I Tyresö kommuns klimatplan, som sträcker sig fram till 2030, finns två delmål:

  • nettonollutsläpp av territoriella växthusgaser från Tyresö 2030
  • kommunkoncernens fordon och transporter är fossilfria 2025

Klimatmålens uppfyllelse kräver att alla arbetar tillsammans – medarbetare, företag och Tyresöbor.

Fördelning av inköpt drivmedel

Drivmedel i kommunens fordon 2022. Bild: BioDriv Öst

Hållbara transporter en viktig nyckel

Utsläppen av växthusgaser i Tyresö har minskat med cirka sex procent per år i genomsnitt sedan 2019, vilket är i rätt riktning. Dock inte tillräckligt för att vara i linje med Parisavtalet vilket kräver att minskningstakten fördubblas. Transporter står för de största geografiska utsläppen och utsläppen från persontransporter per Tyresöbo har minskat med 16 procent mellan 2019 och 2022. För kommunens egna transporter var andelen fossilfria drivmedel 69 procent under 2022 och drygt hälften av kommunens fordon var fossiloberoende.

Felix Ockborn

Felix Ockborn.

– Kommunens arbete ger resultat och nu gäller det att hålla i det systematiska arbetet och säkerställa att vi genomför åtgärder och ständiga förbättringar. Vi har förbättringar att göra inom bland annat byggnormer, att mäta och hantera PFAS* och inom samverkan för bättre cirkulär ekonomi. Vi måste även skynda på vår minskning av klimatutsläpp och avfallsmängder, bland annat genom omställning till hållbara transporter, ökat återbruk och mer återvinning, säger Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg på Tyresö kommun.

Läs mer om Tyresös energi- och klimatarbete

Om kommunrankningen

Rankningen baseras på Aktuell hållbarhets kommunenkät, aktuell data från flera externa källor samt klimatnyckeltal.

Se Tyresö kommuns resultat i rankningen av Sveriges miljöbästa kommun Länk till annan webbplats.

*PFAS=en grupp ämnen med stor spridning i miljön på grund av utbredd användning i olika produkter. De bryts ner extremt långsamt och kan ha skadliga effekter på människor och djur.

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 5 oktober 2023