Tyresös energi- och klimatarbete

Tyresö ska bli en klimatneutral kommun. Vi har skrivit under Parisdeklarationen för att visa att vårt klimatarbete ska vara progressivt och i linje med det globala klimatmålet att begränsa den globala uppvärmningen. För att nå dit behöver vi förändra hur vi reser, bygger, värmer våra hus, vilka arbetsmaskiner vi använder och hur vi hanterar vårt avfall.

Introduktionsfilm om klimatplanen

Vill du få en kort introduktion till Tyresö kommuns klimatplan kan du titta på den här filmen som gjorts som en del av ett klimattema för elever i årskurs 8.

Digital klimatplan visar hur visar vad vi ska göra

Vi har tagit fram en klimatplan med två delmål:

 1. nettonollutsläpp av territoriella växthusgaser från Tyresö 2030
 2. kommunkoncernens fordon och transporter är fossilfria 2025.

I vår digitala klimatplan, som sträcker sig fram till 2030, redovisar vi vilka olika åtgärder vi kommer att genomföra för att nå våra klimatmål. Planen uppdateras kontinuerligt med nya och uppdaterade åtgärder och data om hur utsläppsutvecklingen går.

Klimatplanen är för alla medarbetare, medborgare och företag att ta del av eftersom klimatmålens uppfyllelse kräver att alla arbetar tillsammans.

Transport viktigast att förändra

Våra klimatmål kräver förändring och omställning på flera olika plan. Den första versionen av klimatplanen tar sikte på att minska de direkta utsläppen som sker inom Tyresö som geografiskt område, så kallade territoriella utsläpp. Transporter står för 76 procent av utsläppen och är därför det viktigaste området för att minska de territoriella utsläppen från Tyresö. Men vi ser att vi måste göra omställningar inom fem områden:

 • transporter
 • byggnader
 • energi
 • arbetsmaskiner
 • avfall

Konsumtionsbaserade utsläpp

På sikt kommer klimatplanen att uppdateras med mål och åtgärder för att minska konsumtionsbaserade utsläpp i linje med de nationella klimatmålen för konsumtion. Kommunorganisationen arbetar redan för att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp. Vi har gjort en analys av kommunens klimatavtryck för 2020 som alla verksamheter inom kommunen kan använda i sitt målarbete.

Kommunverksamheten i Tyresö hade under 2020 ett klimatavtryck på 0,7 ton CO2 per invånare

Resultat av vårt klimatarbete så långt

I Tyresö har vi haft ett aktivt klimatarbete i många år. Sedan 2010 har kommunen arbetat utifrån en Klimat- och energistrategi med tillhörande åtgärdsdokument.
Fokus i det arbetet har varit:

 • Omställning till fossilfri energi och energieffektivisering i kommunens fastigheter.
 • Omställning till en fossilfri och energieffektiv fordonsflotta.
 • Underlätta att leva klimatsmart i Tyresö, genom t.ex. åtgärder för att främja cykling och bygga laddplatser för elbilar.

Flera av målen har uppnåtts, men väldigt mycket kvarstår att göra. Klimatmålen i den tidigare Klimat- och energistrategin gällde fram till 2020. Vår digitala klimatplan för 2030 ersätter klimatdelen i den tidigare strategin med nya, uppdaterade mål och åtgärder.

Kommunens energiledningssystem

En viktig del i kommunens energi- och klimatarbete är att säkerställa en säker, effektiv och hållbar energianvändning i kommunens fastigheter. Det gör vi sedan 2015 genom ett energiledningssystem där vi årligen utvärderar vårt arbete och sätter aktiviteter för kommande år. Fram till 2020 minskade vi energianvändningen i våra fastigheter med 25 procent. Från 2020 är målet att nå 1 procent energieffektivisering per år. Under 2021 nåddes dock inte målet då energianvändning för ventilation ökade under pandemin.

Tabellen visar att förbrukningen av kilowattimmar var 198,3 under 2010, 2018 var siffran 162,8 kilowattimmar, 2019 var det 157,8 kilowattimmar, 2020 150,0 kilowattimmar och 2021 153, 4 kilowattimmar.

Antalet kilowattimmar per kvadratmeter som förbrukats i kommunala fastigheter.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 16 december 2022