Tyresös energi- och klimatarbete

Tyresö ska bli en klimatneutral kommun. Vi har skrivit under Parisdeklarationen för att visa att vårt klimatarbete ska vara progressivt och i linje med det globala klimatmålet att begränsa den globala uppvärmningen. För att nå dit behöver vi förändra hur vi reser, bygger, värmer våra hus, vilka arbetsmaskiner vi använder och hur vi hanterar vårt avfall.

Introduktionsfilm om klimatplanen

Vill du få en kort introduktion till Tyresö kommuns klimatplan kan du titta på den här filmen som gjorts som en del av ett klimattema för elever i årskurs 8.

Digital klimatplan visar vad vi ska göra

Vi har tagit fram en klimatplan med två delmål:

  1. nettonollutsläpp av territoriella växthusgaser från Tyresö 2030
  2. kommunkoncernens fordon och transporter är fossilfria 2025.

I vår digitala klimatplan, som sträcker sig fram till 2030, redovisar vi vilka olika åtgärder vi kommer att genomföra för att nå våra klimatmål. Planen uppdateras kontinuerligt med nya och uppdaterade åtgärder och data om hur utsläppsutvecklingen går.

Klimatplanen är för alla medarbetare, medborgare och företag att ta del av eftersom klimatmålens uppfyllelse kräver att alla arbetar tillsammans.

Transport viktigast att förändra

Våra klimatmål kräver förändring och omställning på flera olika plan. Den första versionen av klimatplanen tar sikte på att minska de direkta utsläppen som sker inom Tyresö som geografiskt område, så kallade territoriella utsläpp. Transporter står för 76 procent av utsläppen och är därför det viktigaste området för att minska de territoriella utsläppen från Tyresö. Men vi ser att vi måste göra omställningar inom fem områden:

  • transporter
  • byggnader
  • energi
  • arbetsmaskiner
  • avfall

Konsumtionsbaserade utsläpp

På sikt kommer klimatplanen att uppdateras med mål och åtgärder för att minska konsumtionsbaserade utsläpp i linje med de nationella klimatmålen för konsumtion. Kommunorganisationen arbetar redan för att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp. Vi har gjort en analys av kommunens klimatavtryck för 2020 som alla verksamheter inom kommunen kan använda i sitt målarbete.

Kommunverksamheten i Tyresö hade under 2020 ett klimatavtryck på 0,7 ton CO2 per invånare

Redovisning av vårt klimatarbete

I enlighet med Parisdeklarationen är det viktigt att alla redovisar hur det går i klimatarbetet. I Tyresö kan man följa hur omställningen till en klimatneutral kommun går via vår digitala klimatplan. Vi har också rapporterat om vårt arbete via den internationella plattformen CDP för att vara transparenta och bidra till ökad kunskap om städers klimatarbete. Under 2023/24 deltar vi i WWFs utmaning One Planet City Challenge för att tillsammans med andra städer visa klimatledarskap och för att lära oss hur vi kan förbättra oss.

Vårt resultat på CDP jämfört med andra städer i världen (pdf) , 478.5 kB.

One Planet City Challenge Länk till annan webbplats.

Kommunens energiledningssystem

En viktig del i kommunens energi- och klimatarbete är att säkerställa en säker, effektiv och hållbar energianvändning i kommunens fastigheter. Det gör vi sedan 2015 genom ett energiledningssystem där vi årligen utvärderar vårt arbete och sätter aktiviteter för kommande år. Fram till 2020 minskade vi energianvändningen i våra fastigheter med 25 procent. Från 2020 är målet att nå 1 procent energieffektivisering per år.

Under 2021 ökade dessvärre energianvändningen på grund av ett ökat behov av ventilation under pandemin. Men under 2022 minskade energianvändningen igen med 6,6 procent jämfört med 2021 vilket innebär en förbättring med 4,5 procent sedan 2020.

Tabellen visar att förbrukningen av kilowattimmar var 198,3 under 2010, 2018 var siffran 162,8 kilowattimmar, 2019 var det 157,8 kilowattimmar, 2020 150,0 kilowattimmar, 2021 153,4 kilowattimmar och 2022 143,2 klowattimmar.. Förstora bilden

Energiförbrukning per kvadratmeter i kommunala fastigheter.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 23 maj 2024