18 september 2023

Utvecklingen åt rätt håll i årets trygghetsmätning

Resultatet av årets trygghetsmätning visar att utvecklingen överlag går mot ett tryggare Tyresö inom de flesta områden. Den upplevda tryggheten generellt har ökat under de senaste åren. Dock upplevs en ökning av närvaron av kriminella gäng och öppen droghandel.

– Resultatet av mätningen visar att vi lever i en trygg kommun. Men det finns fortsatta utmaningar inom vissa områden. Tillsammans med resultat från andra undersökningar och kvalitativ information från verksamma aktörer i kommunen kommer mätningen ligga till grund för vår framtida planering kring det trygghetsskapande och förebyggande arbetet, säger Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg.

Om mätningen

1650 slumpmässigt utvalda invånare från 16 år och uppåt i Tyresö fick i våras chans att svara på årets trygghetsundersökning. Svarsfrekvensen var cirka 47 procent. Trygghetsmätningar görs i de flesta av Sveriges kommuner och i region Stockholm görs trygghetsmätningen i ett samarbete mellan Polisen och kommunerna. 23 av Stockholms läns 27 kommuner har deltagit i år.

19 procent av de som svarat uppger att de utsatts för något brott under året i Tyresö vilket motsvarar ungefär samma nivå som hela regionen där 20 procent uppger sig ha blivit utsatt för brott.

– Sammanfattningsvis kan man säga att Tyresöborna upplever ökad trygghet (mycket och ganska trygg). Det finns ingen ökning av brottsutsattheten eller oron för brott, och oron för grovt våld har minskat. Men även om utvecklingen över tid går åt rätt håll tenderar 2021 ändå ha gett något bättre resultat än 2023, säger Isa Strandberg. (Ingen mätning gjordes 2022.)

Det finns områden som utvecklats negativt. Till exempel har upplevelsen av öppen droghandel och kriminella gäng ökat. Förtroendet för polisens och kommunens intresse i de lokala problemen har också minskat generellt i Tyresö från 2020, från 47 till 40 procent (polis) respektive från 45 till 37 procent (kommun).

– En intressant detalj är att invånare i det område i Tyresö som känner sig mest trygga är minst nöjd med polisens och kommunens engagemang, och det område som upplever mest otrygghet, känner sig mest nöjda med polisens och kommunens närvaro, säger Isa Strandberg.


Utmaningar återstår

Sammanställningen av trygghetsmätningen visar på flera utmaningar och därför kommer Tyresö kommun att göra fortsatta satsningar för att förstärka det trygghetsskapande arbetet.

– Ökad trygghet har högsta prioritet i Tyresö och även om det är glädjande att se att vissa resultat går åt rätt håll, finns det delar från mätningen som är oroande. Vi kommer att fortsätta vårt ihärdiga arbete med stort fokus på det brotts- och drogförebyggande området, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Polisen i region Stockholms trygghetsmätning 2023 | Polismyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 18 september 2023