29 januari 2023

Tillsammans gör vi Tyresö ännu bättre

I november bjöds du som bor, verkar och vistas i Tyresö in till att medskapa kring vilka områden som kommunen behöver utveckla för att skapa ett ännu bättre Tyresö. Nu har Tyresöbornas medskapande mynnat ut i sju olika områden, som kommunen kommer fokusera på.

Tyresö kommuns vision

I slutet av november samlades cirka 25 Tyresöbor för en workshop med frågor som:

  • Hur upplever du att det är att bo, verka och vistas i Tyresö?
  • Hur skulle kommunen kunna förbättra för dig i din vardag?
  • Vad tycker du att kommunen ska sluta göra?
Porträttbild på kommundirektör Cynthia Runefjärd

Cynthia Runefjärd

– Stort tack till alla Tyresöbor som deltog med sitt engagemang i medskapandet! Det är ett väldigt spännande arbete som vi har startat, och som vi fortsätter med nu genom att fokusera på sju olika områden, som visat sig mycket viktiga för Tyresöborna. Vi kommer jobba vidare med detta gemensamt inom kommunen, tillsammans med Tyresöbor och med andra berörda aktörer. Vårt fokus blir samarbete och förbättringar för de vi är till för, det vill säga Tyresöborna, säger Cynthia Runefjärd, kommundirektör.

Sju kommungemensamma områden

De sju områdena är formulerade som frågeställningar:

  1. Hur kan kommunen förbättra möjligheterna till kontakt och bemötande av Tyresöborna?
  2. Hur kan kommunen förenkla för Tyresöborna med hjälp av digitalisering?
  3. Hur kan kommunen göra så att alla unga får känna trygghet, meningsfullhet och kärlek?
  4. Hur kan kommunen skapa ett levande samhälle med inkluderande mötesplatser för Tyresöbor, kultur och föreningsliv?
  5. Hur kan kommunen öka inkluderingen och få så många självförsörjande invånare som möjligt?
  6. Hur kan kommunen jobba för bättre cirkulär ekonomi/hållbarhet, klimat och natur?
  7. Hur kan kommunen göra alla som behövs delaktiga i utmaningar som ingen kan lösa ensam?

Arbetet med varje område kommer att följa en metod för innovation som går ut på att förstå behovet, hitta lösningar och att förverkliga lösningarna.

– Att arbeta mer tillsammans oberoende av våra organisatoriska gränser kommer vara helt avgörande för kommunens förmåga att leverera till dem vi är till för, både nu och i framtiden. Men det är inte säkert att alla områden vi har identifierat är lämpade för det här arbetssättet. Inom något område kommer vi ta jättekliv, inom några andra kommer vi hitta små förbättringar. Något område kanske vi kommer på att en verksamhet löser smidigast när de får jobba själva. Det är viktigt att vi vågar undersöka, testa, justera och också sluta göra om vi inte når resultat, säger Cynthia Runefjärd.

Mer medskapande

För dig som bor eller verkar i Tyresö kommer det erbjudas fler möjligheter att vara med och medskapa. Till exempel kommer arbetet med de sju olika områdena i de flesta fall att inledas med någon form av medskapande tillsammans med Tyresöbor. Dialogen med, och närheten till, målgruppen eller målgrupperna är en viktig del för att hamna rätt i utvecklingsarbetet. Håll utkik på tyreso.se för att inte missa möjligheten till att var med och påverka framtidens Tyresö!

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 2 februari 2023