03 maj 2023

Ekonomiskt överskott för Tyresö kommun 2022

2022 års resultat för Tyresö kommun visar ett överskott på 185 miljoner kronor. Det innebär att kommunen uppnådde det överskott som behövs för att sätta av till en reserv för resultatutjämning och kunna fortsätta satsa på välfärd och trygghet.

Anita Mattsson

– Vi är nöjda med det ekonomiska överskottet, det betyder att vi är väl rustade inför de ekonomisk tuffare tider som nu stundar. Kommunens verksamheter har dessutom levererat mycket goda resultat överlag, samtidigt som vi ser att det finns fortsatt utrymme för förbättringar, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

Tyresö kommun redovisade ett resultat på 185 miljoner kronor för 2022, vilket var betydligt högre än de budgeterade 34,2 miljoner kronorna. Resultatet motsvarar 5,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Totalt sett visar årets resultat en positiv avvikelse mot budget motsvarande 150,9 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnad (drift och finansförvaltning) ligger på +50,2 miljoner kronor mot budget. Det är främst den samlade nettokostnaden för kommunens verksamhetsområden som bidrar till den positiva avvikelsen mot budget (+43 mnkr), trots engångskostnader motsvarande 47 miljoner inom samhällsbyggnadsområdet och äldreomsorgen. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem bidrar med +96,2 miljoner kronor i jämförelsen mot budget.

Se filmen om 2022!

Här berättar vi mer om vad Tyresö kommun levererade under 2022 till de som lever, verkar och vistas i Tyresö.

Framsida på årsredovisning 2022

Vad fick du för skattepengarna?

Med hjälp av skattekollen kan du se hur stor andel av just dina skattepengar som gick till de olika verksamheterna under förra året:

Kolla in skattekollen

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 3 maj 2023