13 maj 2022

Nya webbsidor för lättare bygglovsprocess

I dagarna har vi lanserat nya webbsidor med förbättrad information om hur man söker bygglov för olika projekt. Detta är en del i kommunens arbete att succesivt förenkla hela processen för att ansöka om eller göra anmälan för att bygga.

Man och kvinna med pennor, linjal och tumstock i byggprojekt på vind.

Exempel på förbättringar som gjorts:

  • Tydligare information om vilka handlingar du behöver skicka in
  • Kostnadsuppskattning för det den åtgärd du vill göra
  • Fler exempel på vad som kräver lov eller inte.

Testa gärna de nya bygglovssidorna och berätta vad du tycker, om du saknar något eller om något är svårt förstå. Mejla dina tankar till bygglov@tyreso.se.

Fler förbättringar på gång

De nya webbsidorna är del av ett omfattande projekt för att förenkla hela processen för att ansöka om eller göra anmälan för att bygga. Fler åtgärder som kommer att göras:

  • Bättre e-tjänster för att att göra ansökningar och anmälningar
  • Nya mallar för tydlig och korrekt information i beslut och utskick
  • Vi ser över delegationsordning och bygglovstaxa
  • Bättre system för intern kunskapsdelning, så att invånare enklare kan få svar i kontakt med oss.
Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 maj 2022