Nästan allt är offentligt

Nästan allt som kommunen gör
är offentligt.
Det betyder att alla har rätt
att veta vad som händer
och vad kommunen bestämt.

Du som bor i Tyresö
har rätt att läsa
nästan alla
kommunens handlingar.

En handling är till exempel
ett brev till kommunen
eller ett papper
där det står
vad kommunen
har bestämt.

Om du vill läsa
en handling
kontaktar du kommunen.
Du behöver inte berätta
vem du är
eller varför du vill läsa
handlingen.

En del handlingar är hemliga.
Det kallas för att
handlingarna
är belagda med sekretess.

De handlingar som har sekretess
kanske handlar om
en person som får
vård eller stöd.
Den personen vill inte
att andra ska få veta
privata saker om hans liv.

Därför får du inte läsa
handlingar med sekretess.

Tillbaka till sidan Så fungerar kommunen

Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 december 2023

Hitta på sidan