Nämnder och förvaltningar

Kommunens löpande arbete
utförs av förvaltningarna.
En förvaltning är de människor
som sköter arbetet med
det kommunen har ansvar för.
Till exempel gator och vägar.

Förvaltningarna leds av nämnder.
En nämnd är en grupp politiker
som ansvarar för en förvaltning.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar
till exempel för
barn- och utbildningsförvaltningens
arbete med skolan.

Tillbaka till sidan Så fungerar kommunen

Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 december 2023

Hitta på sidan