Boende för dig med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning
som gör det svårt
för dig att klara dig hemma kan du
kanske flytta till ett särskilt boende.

Särskilda boenden är byggda så att
människor med funktionsnedsättningar
kan bo där.

Mer information om boenden
Om du vill veta mer om boenden för
människor med funktionsnedsättning
ska du ringa till kommunen.
Telefonnumret till kommunens växel är
08-578 291 00.

 

Tillbaka till sidan Funktionsnedsättning

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 23 juli 2021

Hitta på sidan