12 juni 2023

Nya gångbron över Nyforsviken öppnad

Nu kan du promenera över Nyforsviken mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat. Tillsammans med anslutande gångvägar och träspänger stärker den nya bron kopplingen mellan naturreservaten och gör natur- och friluftsliv mer tillgängligt för fler.

Träspång och bro över Nyforsviken.

Brons utformning är försiktigt inpassad i landskapet och med den hängande konstruktionen blir vattenlinjen orörd.

Den 8 juni invigdes den 80 meter långa hängbron över Nyforsviken. På invigningen närvarade bland andra förtroendevalda i kommunen, Stiftelsen Tyrestaskogen, arkitekten, entreprenören och projektdeltagare.

– Den här bron kommer att vara den, i Sverige, mest storstadsnära entrén till en nationalpark. Bron finns här för att fler ska kunna ta del av vår fantastiska natur i Tyresö, inledde kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson.

Även Mats Lindblom, kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i stadsbyggnadsutskottet, lyfte i sitt invigningstal värdet med att bron gör naturreservaten på vardera sidan av viken mer tillgängliga för fler:

– Idag inviger vi inte bara en bro över Nyforsviken utan även en entré till Tyresta naturreservat och nationalpark. Det här blir en lättillgänglig entré: det är lätt att ta sig hit, lätt att ta sig över och lätt att ta sig vidare, sa Mats innan han tackade många aktörer för engagemang och stöd under arbetet med bron.

Två personer står bredvid en tredje som precis ska klippa av ett blått band

Mats Lindblom och Anita Mattsson tillsammans med Alexander Enkvist, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, som klippte bandet.

Hänsyn till omgivande natur

Bron är i första hand anpassad för fotgängare. Det är en hängbro av typen stressed-ribbon, vilket innebär att den har betongelement som fäster i bergsklipporna. Träspänger leder fram till bron på båda sidorna.

Etableringen av bron har genomförts med stor hänsyn till den känsliga naturen i naturreservaten. Arbetet har utförts från en pråm i vattnet för att påverka områdets djur- och naturliv så lite som möjligt.

Träspång med staket i skog

Från brons båda sidor leder träspänger till anslutande gångvägar.

Brons utformning avgjordes i arkitekttävling

Tyresö kommun och stiftelsen Tyrestaskogen tillsammans med White arkitektkontor utredde 2008 en ny nordlig entré till Tyresta från Tyresö kommun. Av de fyra områden som pekades ut i utredningen såg stiftelsen och kommunen en ny bro över Nyforsviken som den mest attraktiva lösningen.

Brons utformning togs fram av Gottlieb Paludan Arkitekter som var en av 26 deltagare i en arkitekttävling Tyresö kommun utlyste våren 2019. Juryns motivering till det vinnande förslaget var: ”En bro med inkännande utformning, som inte konkurrerar med den orörda miljön mer än nödvändigt”. I bedömningen var bland annat Tyresöbornas åsikter ett viktigt underlag för juryns beslut.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 april 2024