22 mars 2024

Gott resultat i brukarundersökningar hos vuxenenheten

En enkät till de som sökt hjälp för missbruk eller problematiskt bruk hos kommunen visar stor nöjdhet. Men det finns förbättringsområden, till exempel bättre stöd i boendefrågor.

Tyresö kommuns vuxenenhet riktar sig till Tyresöbor som har fyllt 21 år och som har ett problematiskt bruk av alkohol, narkotika och/eller spel. Enheten erbjuder råd, stöd och behandling.

I slutet av 2023 genomförde enheten två brukarundersökningar. De gick ut till de som besökt enheten, fått bistånd genom socialsekreterarna och till de som deltagit i aktiviteter på Måsens öppenvård. En viktig komponent var att enhetens brukarråd – inflytanderådet – var med och tog fram frågorna i båda undersökningarna.

Ett 70-tal svar kom in och resultaten är glädjande nog mycket positiva.

– Vi är självklart jättestolta över det här kvittot på vår verksamhet. Vi kommer dock inte nöja oss med detta, utan fortsätta utveckla vårt stöd med hjälp av de konstruktiva svar som undersökningen har gett oss, säger Carina Engelke, chef för vuxenenheten.

Resultat: myndighetsutövning på vuxenenheten

På frågan om sin totala upplevelse av vuxenenheten svarade drygt 80 procent Mycket bra (5 av 5). Inte en enda person svarade 1 eller 2, dvs dåligt eller mycket dåligt. 70 procent gav maxpoäng om hur lätt det var att komma i kontakt med enheten, 75 procent gav max i att man blev lyssnad på, och 67 procent gav max på att de fick det stöd de behöver.

På vad som är bra idag fanns många lovord, främst handlade dessa om bra, engagerad, professionell och omtänksam personal. Bland förbättringsområden var faktiskt det vanligaste svaret ”jag vet inte” och ”jag kommer inte på något”, men det fanns också konkreta förslag som tak över huvud-garanti och bättre tillgång till lägenheter. Inte mindre än 89 procent skulle rekommendera verksamheten till en vän!

Läs hela resultatet om myndighetsutövningen , 208 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat: Måsens öppenvård

Även här var det cirka 80 procent som gav betyget Mycket bra (5) på sin totala upplevelse av Måsen. Ingen svarade 1–3. I fritexten om vilka behandlingar som varit mest hjälpsamma svarade de flesta 12-stegsprogrammet, vilket också är den vanligaste behandlingen. På frågan vad man skulle behöva för att öka chansen att bibehålla sin nykterhet, var det fortsatt kontakt med Måsen som stod högst på listan. Eller att man redan kände sig trygg i sin drogfrihet, men visste att Måsten finns där om det skulle behövas.

Sedan kom många tips på hur man kan fortsätta marknadsföra Måsens verksamheter. Främst handlade tipsen om att andra avdelningar och verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen ska bli bättre på att sprida kunskap om det stöd som finns.

Läs hela resultatet om Måsens öppenvård , 236.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 26 mars 2024