05 mars 2024

Stöd för Tyresös småbarnsföräldrar – snart under ett tak

Tyresö kommun har kommit överens med Region Stockholm om att starta en familjecentral i kommunen. Det ska leda till högre kvalitet på stödet till småbarnsföräldrar, effektivisering och ökad samverkan.

Litet barn tittar ut genom hål i leksak

En familjecentral samordnar och samlokaliserar olika former av stöd och vård från både kommunen och regionen. Målgruppen är blivande föräldrar samt förskolebarn och deras föräldrar.

För att kunna kallas familjecentral krävs det minst att mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande arbete ska finnas i samma lokaler, men även annan verksamhet kan ingå.

– Vi på BMM Stockholm Södra, där Tyresö barnmorskemottagning är en av 15 mottagningar, har bra erfarenhet av familjecentraler i flera kommuner. Vi ser med stor glädje fram mot att nu även i Tyresö kunna vara med att öppna en familjecentral, där vi ser möjligheten att kunna erbjuda stödjande och stärkande samarbeten för familjer i Tyresö, säger Emelie Sigerstad, enhetschef på Tyresö barnmorskemottagning.

– Bollmora barnavårdscentral är mycket glada och stolta över att vi nu startar familjecentral tillsammans med kommunen och barnmorskemottagningen. Vi har redan ett väl fungerande samarbete och ser fram emot att få utveckla och förstärka dessa ytterligare och på så vis kunna erbjuda ett snabbare, bättre och mer samordnat stöd för barn och familjer i Tyresö, säger Magnus Redin, verksamhetschef på Bollmora barnavårdscentral.

Mamma pappa barn

Målet med en familjecentral är att främja barns och familjers psykiska och fysiska hälsa, samt öka jämlikhet och social inkludering. Ökad samverkan innebär också enklare och bättre service på både kommunal och regional nivå, effektivare verksamhet och minskade kostnader för både kommun och region.

– Det är otroligt glädjande att vi äntligen öppnar upp en familjecentral i Tyresö, detta har varit ett viktigt mål i vårt förebyggande arbete som byggts upp under de senaste åren. Familjecentralen kommer samla olika stödtjänster och resurser på samma plats och gör det därför enklare för Tyresöborna att få rätt stöd i rätt tid. Det här kommer att bidra till att vi kommer kunna hjälpa och framförallt stärka fler familjer, och därmed kommer fler barn och unga i Tyresö få en chans att växa upp i en trygg miljö, säger Ajda Asgari (MP), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Familjecentralen i Tyresö, som får namnet Bollmora familjecentral, beräknas öppna under 2024 på Regnbågsgatan, där flera verksamheter finns idag.

Ur överenskommelsen:

  • På familjecentralen arbetar personal från olika verksamhetsområden tillsammans kring barnfamiljen.
  • Familjecentralen ska fungera som en ingång för att nå alla föräldrar och kunna erbjuda kompletterande stödformer för de som är i behov av det.
  • Familjecentralen ska utifrån Barnkonventionen utvecklas till en mötesplats som genomsyras av ett familjecentrerat arbetssätt med barnets och familjens bästa i centrum.
Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 5 mars 2024