Gratis broddar till 65-plussare

För att minska antalet halk- och fallolyckor delar kommunen ut helfotade broddar till våra invånare över 65 år. Broddarna finns att hämta på Servicecenter i kommunhuset i Tyresö centrum.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/omsorg--stod/stod-for-aldre/broddar.html