Ta hjälp av vård- och stödsamordnaren

Har du ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
eller som lider av psykisk ohälsa? Är du i behov av samordning
av dina vårdkontakter? Då finns vård- och stödsamordnaren som ett stöd för dig.

Varinia Salazar Bobadilla, vård- och stödsamordnaren i Tyresö kommun.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/omsorg--stod/god-och-nara-vard/vard--och-stodsamordnare.html