13 maj 2022

Höga betyg för Tyresö gymnasium i årets elevenkät

Årets elevenkät som Storsthlm genomfört visar att Tyresö gymnasium ytterligare förbättrat sina resultat och nu hamnar över länssnittet på nästan alla målområden. Nöjdast är eleverna med sina lärare.

Resultatet av årets elevenkät visar på fortsatt positiv utveckling för Tyresö gymnasium

Störst andel positiva svar får områdena trygghet och trivsel, lärandet, inflytande, utbildningsval och framtida arbetsliv där Tyresö gymnasium resultat landar på och över länssnittet. På frågan huruvida eleverna anser att deras lärare är kunniga i sina ämnen svarar hela 86 % att de är nöjda.

- Tyresö gymnasium visar en fortsatt positiv trend vilket jag är mycket glad och stolt över. Det visar att det stora arbete man lägger ner ger resultat och att personalen på skolan är otroligt viktiga och uppskattade, säger Martin Lundell, skolchef för gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun.

Enkäten visar också att Hantverksprogrammet får något lägre helhetsomdöme än övriga program och speciellt inom området trygghet och trivsel. Dock visar Hantverksprogrammet samtidigt högre resultat än länssnittet kring lärares bemötande och vägledning.

- Vi kommer analysera och använda enkätresultaten i planeringen av förebyggande insatser. Redan idag har vi olika aktiviteter för att stärka vi-känslan på skolan och bland elevgrupper från olika program, men vi ser att vi behöver skruva och utveckla dem, säger Martin Lundell, skolchef för gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun.

Läs vidare

Gymnasieantagningen Storsthlm ansvarar för antagningen till de kommunala och fristående gymnasie- och gymnasiesärskolorna. Varje år genomför de en enkätundersökning bland elever i år 2 på gymnasieskolans nationella program inom Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun.

Resultat för Stockholms län, Tyresö kommun, Tyresö gymnasium - samtliga program exklusive introduktionsprogram , 199 kB.

Gymnasieantagningen Storsthlm – alla enkäter Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Anna Serratusell Wallin
Senast uppdaterad: 20 november 2023