22 mars 2021

Tyresö kommun startar utbildning för nyanlända undersköterskor

Sverige har ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg. C3L/Tyresö komvux startar därför en ny utbildning i svenska för vårdutbildade – SFV, på initiativ från Länsstyrelsen. Syftet är att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som många nyanlända besitter.

Martin Lundell

Martin Lundell

Tyresös kommunala vuxenutbildning, C3L, har fått uppdraget från Länsstyrelsen att anordna utbildningen tack vare lång erfarenhet inom SFX-utbildningar, svenska för yrkesutbildade. C3L anordnar även nationell yrkesutbildning inom vård och omsorg, som kan läsas i kombination med SFI eller svenska som andraspråk. Den nya SFX-utbildningen, SFV, riktar sig till personer som har en utbildning från sitt tidigare hemland som motsvarar undersköterskeutbildning. Utbildningen startar den 22 mars 2021 och fyra kursstarter per år planeras.

– Vi är väldigt stolta att C3L har fått förtroendet att anordna SFV och får vara med och bidra till kompetensförsörjningen inom vården, säger Martin Lundell, skolchef gymnasie- och vuxenutbildningen i Tyresö kommun.

Therese Sarocchi

Therese Sarocchi

– Med denna utbildning gör vi det möjligt att få en fast och trygg anställning som undersköterska men även att studera vidare inom vårdsektorn, till exempel till sjuksköterska, säger Therese Sarocchi projektledare för SFX i Tyresö kommun.

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 22 mars 2021