26 januari 2021

Ny resursskola startar på Tyresö gymnasium

Höstterminen 2021 startar en ny resursskola på Tyresö gymnasium, med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Inledningsvis startar en eller två grupper med upp till tio elever inom introduktionsprogrammet, för elever som saknar gymnasiebehörighet. 

En förstudie har visat att det finns en efterfrågan i kommunen på gymnasieutbildning anpassad till elever med NPF med behov av särskilt stöd och struktur i sina studier. Tyresö gymnasium har sedan lång tid tillbaka en särskild undervisningsgrupp inom introduktionsprogrammet med inriktning på AST (autismspektrumtillstånd) som varit mycket framgångsrik. Genom att utveckla denna verksamhet och starta en resursskola får fler elever möjlighet att ta del av utbildningen.

– Vi har under de senaste åren sett en ökning av elever i behov av att gå på en resursskola, både i Tyresö men även i hela Stockholmsregionen. De kommunala resursskolor som finns i regionen prioriterar i första hand elever från den egna kommunen, vilket kan medföra att våra elever hänvisas till fristående anordnare av resursskolor. En resursskola i kommunal regi i Tyresö innebär både en möjlighet för eleven att gå i en skola i närheten av där de bor och en effektivare användning av resurser för kommunen, säger Martin Lundell, skolchef gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun.

Eventuellt flera program

Organisatoriskt kommer resursskolan att tillhöra Tyresö gymnasium. I första hand riktar skolan sig till Tyresöelever men elever från andra kommuner kan tas in i mån av plats. Resursskolan ska till att börja med drivas under en treårsperiod. Under den tiden ska verksamheten utvärderas för att ta beslut om en fortsättning och eventuell uppstart av fler program.

Mer information finns på Tyresö gymnasiums webbplats, under utbildningar.

Tyresö gymnasium


Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 januari 2021