24 april 2024

Företagarna allt nöjdare med Tyresö kommun

I näringslivets nöjd-kund-index (NKI) får Tyresö kommun det högsta betyget någonsin, och klättrar till index 76 från 71 förra året.

Undersökningen mäter hur nöjda företagarna är med kommunens service. Resultaten presenteras i form av ett nöjd-kund-index (NKI), där Tyresö har NKI 76 för 2023. Både 2021 och 2022 var resultatet 71. Medel för hela Sverige är index 75. Tyresö kommun har höjt resultaten inom samtliga områden förutom livsmedel, där skillnaden är en poäng jämfört med 2022.

Högt betyg för attityd och bemötande

Undersökningen utgår från serviceområdena tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Högst omdöme ges förmågan att hålla överenskomna tidsramar, med ett index på 82,5. Även kommunens attityd mot företagarna får högt betyg (82) och bemötandet får ett index på 80. Lägst omdöme ges frågorna kopplade till information, men även där har nöjdheten med informationen totalt ökat från 69 till 74,7. Informationen på webbplatsen och möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter är utvecklingsområden.

– Det är väldigt roligt att vi har ett ”all-time-high” för Tyresö på totalen, och att attityd och bemötande får höga poäng. Vi jobbar också aktivt för att öka dialogen med företagarna, och har bjudit in till flera dialogtillfällen under det senaste året, och det kommer vi fortsätta med. Vi vill såklart bli ännu bättre på detta, och under inledningen av 2024 har vi till exempel jobbat med konceptet ”Vässa servicen” brett i kommunen, där vi utbildar medarbetare i hur de kan förbättra servicen till näringslivet, berättar näringslivschef Gunilla Berg.

Störst förbättring inom bygglov

De myndighetsområden som följs upp i undersökningen är brandskydd, bygglov, mark, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll, samt serveringstillstånd. Brandskydd får högst omdöme (index 86), medan det inte finns något resultat för mark och serveringstillstånd på grund av för få svaranden. Bygglovsverksamheten har gjort ett stort lyft, från ett index på 50 2022 till index 73 2023.

– Vi har lagt stort fokus på bemötande och kommunikation och det är glädjande att se att vi når fram till de som söker bygglov. Vårt mål är att även om inte sökanden håller med i vårt beslut, så ska de förstå vår bedömning. Vi har blivit mycket bättre på att lyssna in och möta sökandens behov vilket nu ger resultat, säger bygglovschef Monica Juneheim.

Nöjd-upphandlings-index

NUI (nöjd-upphandlings-index), som mäter hur nöjda företagarna är med kommunens upphandlingsarbete, är en separat del i undersökningen. Här har kommunen förbättrat sitt resultat till 64, från 59 2022. Upplevelsen av en ökad professionalitet och kompetens hos de som arbetar med upphandling, samt ökad transparens och öppenhet i dialogen med anbudsgivare efter att tilldelning har skett, är bidragande faktorer till ett högre NUI-index.

Vi vill veta vad du tycker!

Vi tar gärna emot synpunkter från dig som är företagare i Tyresö. Vad är bra, och vad tycker du att vi kan göra bättre?

Om undersökningen

Undersökningen av kommunernas företagsklimat görs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA). Den bygger på svar från de företagare som har varit i kontakt med kommunen i ett myndighetsärende. Undersökningen har genomförts sedan 2012, och resultatet för 2023 är Tyresös högsta någonsin.

Graf över Tyresös resultat 2021-2023

Tyresös samlade NKI-index 2021, 2022 och 2023

Bedömning av indexpoängen

  • 80+: mycket högt
  • 70-80: högt
  • 62-69: godkänt
  • 50-61: lågt
  • 50 eller lägre: mycket lågt
Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 24 april 2024