19 januari 2024

Vill ditt företag göra en insats för samhället?

Om fler företag erbjuder praktikplatser kan ännu fler personer få chans att komma ut i arbetslivet. Centrum för arbete och integration, en enhet inom Tyresö kommun, arbetar med att matcha arbetslösa Tyresöbor med passande arbetsgivare.

Tjej som bär tallrikar

Det finns Tyresöbor som av olika skäl har svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden. De kan ha en psykisk eller fysisk funktionsvariation, de kanske inte talar så bra svenska eller har varit borta från arbetslivet länge av olika skäl.

Kommunen tar ett stort ansvar för att hjälpa personer som är utan arbete. En av framgångsfaktorerna är att matcha deltagare med rätt företag.

Marie

Marie i Arbetsgivargruppen på CAI

– Våra deltagare har ofta både förmåga och vilja att arbeta men kan behöva hjälp att hitta ett arbete och att ta kontakt. Att bli erbjuden en passande praktikplats är ofta ett bra första steg för att få erfarenhet och färska referenser, säger Marie som är arbetsmarknadskonsulent på Tyresö kommun.

Centrum för arbete och integration (CAI) har flera team med olika inriktningar: Ung i Tyresö har deltagare som är under 25 år, Vuxteamet har deltagare från 25 år och upp till pensionsåldern. Etableringscentrum och Integrationsteamet arbetar med nyanlända personer. Alla team har till uppgift att ge sina deltagare stöd för att komma vidare ut mot arbete eller studier.

Noggrann matchning

Teamen arbetar individanpassat för att finna rätt väg ut i arbetslivet. Det innebär att man först kartlägger deltagarens erfarenheter och styrkor. Sedan utreds behov av stöd och vilka förutsättningar och utvecklingsmöjligheter personen har. Därefter påbörjas arbetet med att matcha ut mot arbete eller studier.

När en lämplig arbetsgivare hittas tas direktkontakt med den person på arbetsplatsen som har mandat att fatta beslut kring rekrytering.

– Direktkontakt med företaget är viktigt för att bygga relation och förtroende. Praktiken ska vara givande för både deltagare och företag, därför lägger vi tid på att göra en bra matchning. Vi har möjlighet att individanpassa upplägget i samråd med arbetsgivaren. Vi kan även erbjuda stöd från till exempel arbetsterapeut när behov finns, säger Marie.

Nya praktikplatser sökes

Maries och hennes kollegers arbete har lett till flera goda kontakter ute i näringslivet och de goda erfarenheterna är många. I flera fall har företagare varit så nöjd att de erbjudit anställning efter avslutad praktik. Nu söks alltså nya praktikplatser och det kan vara både inom och utanför Tyresös kommungränser.

– Jag vill särskilt belysa det positiva med att ta emot en praktikant. De här företagen gör en stor samhällsinsats genom att erbjuda en person att komma ut i arbetslivet. Företaget får även möjlighet att i lugn takt lära känna och lära upp en eventuell framtida medarbetare, säger Marie.

Ytterligare en framgångsfaktor är att det finns en kontaktperson från kommunen som följer med under hela praktikperioden. Den personen sköter all kontakt med företaget och ansvarar för uppföljning på arbetsplatsen. Kontaktpersonen kan också svara på frågor om anställningsstöd och andra frågor som kan komma upp under tidens gång. Det finns som tidigare nämnts även extrastöd som arbetsterapeut och IT-stöd som kan kopplas in vid behov. Deltagarna är försäkrade under praktikperioden och kan ha rätt till ersättning från till exempel försörjningsstöd eller Försäkringskassan.

Är ditt företag eller din organisation intresserad och vill veta mer?

Kontakta Centrum för arbetsmarknad och integration 08-578 291 00, fråga efter Arbetsgivargruppen, så får du veta mer.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 21 januari 2024