16 april 2024

Tyck till om vattentjänstplanen

Tyresö kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan som är ute på samråd mellan 17 april och 17 maj. Synpunkter på förslaget tas tacksamt emot under samrådstiden.

Syftet med vattentjänstplanen är att visa kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2022:1249). Med vattentjänster menas tjänster för dricksvatten och avlopp. I planen identifieras också åtgärder som behövs för att säkerställa att de allmänna VA-anläggningarna fungerar vid ökad belastning på grund av skyfall. Utöver det syftar också planen till att skapa insyn i kommunens VA-planering.

Förslag på vattentjänstplan , 1.4 MB.

Vattentjänstplan, bilaga – skyfallskartering , 8.4 MB.

Vattentjänstplan, bilaga – checklista , 607.8 kB.

Förslaget finns också att läsa i Servicecenter under samrådstiden.

Så här tycker du till:

Via mejl: vatten@tyreso.se.

Skriv "Vattentjänstplan" i mejlets ämnesrad

Via brev: Tyresö kommun, Servicecenter, 135 81 Tyresö

Märk brevet med "Vattentjänstplan"

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 16 april 2024