11 januari 2022

Vet du var din fastighetsgräns går?

Som tomtägare behöver du ha koll på var din fastighetsgräns går, så att dina buskar och träd inte hindrar framkomligheten eller skymmer sikten. Det är också viktigt att kommunal mark hålls ren, så att den till exempel kan användas för snöupplag nu under vintern. Har du koll?

En snöröjningsmaskin plogar vinterväg.

Snöröjningen behöver plats att lägga snö, samt kan skada saker som står på kommunal mark.

Många fastigheter i Tyresös villakvarter avgränsas med äldre häckar och träd, eller en mur eller staket som stått i flera decennier. Som fastighetsägare är det då lätt att förutsätta att det gamla trädet eller muren tillhör den egna fastigheten, men så är inte alltid fallet. Det är inte ovanligt att fastighetsgränsen är på ett annat ställe än vad man tror, särskilt när det gäller äldre fastigheter.

Växtlighet och fasta föremål ska stå innanför fastighetsgränsen

Det är viktigt att veta var fastighetens gräns går, eftersom man som fastighetsägare har ansvar för att se till att man håller både växtlighet och saker – brevlådor, staket och annat – inom den egna fastigheten och inte exakt på gränsen. En enkel tumregel är att du ska kunna ansa din växtlighet och underhålla staket och mur på båda sidor, genom att stå på din egen mark.

Står ditt träd eller staket, din mur eller brevlåda på kommunens mark får du inte ersättning om skador uppkommer vid exempelvis snöröjning. Vi har rätt att ta bort det som har placerats eller står på kommunal mark, och det kan vi behöva göra för att skapa fri sikt och framkomlighet.

Håll ”trekanten” och diken fria

I många korsningar i våra villaområden finns en trekant utanför fastighetsgräns som är kommunal mark och den ska hållas fri från träd, staket med mera. Denna yta är till för att sikten ska bevaras, för avrinning från gatan samt för snövallar på vintern.

Diken på kommunens mark längs våra vägar får heller inte fyllas igen för att exempelvis ge en enklare och bredare entré till fastigheten. Dessa diken är till för att samla regn och för att ge plats till snövallar vid plogning. Vi på kommunen har rätt att gräva upp och dika ut våra diken.

Hur få koll på fastighetsgränsen?

I kommunens webbkarta får du en indikation om var fastighetsgränsen går. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är också bra om du kan hitta dina gränsmarkeringar, som exempelvis gränsrör, alternativt gå tillbaka i gamla förrättningshandlingar.

Via e-tjänst på kommunens webbplats kan du beställa gränsutvisning mot en kostnad. Länk till annan webbplats.

En fastighetsbestämning kan behöva beställas hos Lantmäteriet, för att med säkerhet fastställa var fastighetsgränserna går. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 12 januari 2023