17 december 2021

Kommunen tar över insamlingen av returpapper

Från 1 januari 2022 tar kommunen över ansvaret för att samla in returpapper. I Tyresö kommer det fortfarande vara möjligt att lämna returpapper vid återvinningsstationerna och kretsloppscentralen. För insamling vid fastigheter behöver fastighetsägare ha avtal med godkänd entreprenör.

Returpapper. Foto: Avfall Sverige

Nya avtal för fastighetsnära insamling av returpapper

För boende som idag har insamling av returpapper kommer det troligen inte att bli några förändringar. Vi erbjuder alla fastighetsägare för flerbostadshus och grupphusområden fortsatt fastighetsnära insamling, men avtal behövs från och med 1 januari med någon av kommunens godkända aktörer.

Godkända entrepenörer:

För fastighetsägare för flerbostadshus och grupphusområden som har befintliga avtal med någon av dessa entreprenörer finns möjlighet att upphandla nya avtal enligt en maxtaxa som finns publicerad inom kort på tyreso.se/atervinning

Producentansvar för returpapper upphör

Ändringen gäller bara returpapper och sker som en följd av regeringens beslut att producentansvaret för returpapper ska upphöra från och med 1 januari 2022. Producentansvaret för förpackningar kvarstår, och här blir inga ändringar vad gäller insamlingen.

Det här lägger du i kärlet för returpapper:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • pocketböcker
  • skriv- och ritpapper.

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen och omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Är du osäker på hur du ska sortera ditt returpapper kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Visste du att om du sätter upp en skylt med ”Reklam, nej tack” på dörren eller brevlådan så kan du minska ditt pappersavfall med 40 kg per år.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 februari 2022