Strandpromenad vid Strandängarna

Vid Strandängarna har förberedelserna för bygget av ett gångstråk längs med sjökanten startat. Bygget beräknas pågå till maj 2022.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
/