11 december 2019

Registrera din brunn för att skydda vattnet

Du som har egen brunn kan skydda ditt vatten genom att registrera brunnen i Brunnsarkivet. Då bidrar du också till bättre beredskap mot vattenbrist.

Bättre skydd vid arbete eller olycka i området

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Det används av myndigheter, konsulter och kommuner. Om brunnen är registrerad finns det bättre möjlighet att ta hänsyn till eller skydda den om:

  • andra vill borra efter vatten eller värme/energi i området
  • kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller planerar andra förändringar som påverkar din brunn
  • en miljöolycka inträffar i området

Registrera din brunn idag

Brunnsarkivet sköts av Sveriges geologiska undersökning, SGU. Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben.

Beredskap för framtida torka

De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten. För att kunna förbereda utsatta områden och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att myndigheterna har tillgång till lokal information om vattensituationen och vattenkvalitet i brunnar.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Det ger också bra underlag till planering av VA-utbyggnad.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 18 december 2019