SFV – Svenska för vårdutbildade

Läs yrkessvenska på SFX i Tyresö, kombinerat med kurser inom vård och omsorg.

SFV - Svenska för vårdutbildade

SFV är en kvalificerad språkutbildning för dig som har en motsvarande undersköterskeutbildning. Parallellt med språkutbildningen ges du utbildning i, förståelse och kunskap om hur svenska lagar och förordningar fungerar och andra viktiga kunskaper om vård- och omsorgsarbetet i det svenska samhället. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagd utbildning och en eller flera gymnasiala yrkeskurser.

Syftet med utbildningen är att du som motsvarande undersköterska från ett annat land ska utveckla dina kunskaper i svenska och bli tillgänglig på arbetsmarknaden samt ges möjlighet att studera vidare.

Vem kan ansöka?

Du behöver ha en utbildning inom vård på lägst gymnasial nivå som motsvarar svensk undersköterskeutbildning. Vi rekommenderar att du ansökt eller kommer att ansöka om en bedömning av din utbildningsdokumentation från Universitets- och högskolerådet, UHR. Om du har utbildningsdokumentation som skickats till Socialstyrelsen för bedömning ska du även bifoga detta.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via webben. Fyll i och skriv ut ansökan och lämna den på SFI-centrum eller Komvux-centrum i din hemkommun, lämna även en kopia på betyg i SFI/SVA.

Webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursinnehåll:

Obligatoriska kurser:

 • Svenska som andraspråk med vårdinriktning från SFI C till SVA grund delkurs 4 Möjlighet finns att studera även SVA 1 och 2.
  Kursbeskrivning: Du börjar med aktuell kunskapsnivå. Förutom att ge en språklig grund är svenskan anpassad för att arbeta som undersköterska. Undervisningen avser att bygga upp ett stort vokabulär som kan användas inom vårdbranschen och främst här i undersköterskeyrket. Kurserna avslutas med intyg eller betyg. Kurserna erbjuds dagtid.
 • Omvårdnad 1 och 2
 • APL omfattande 4 veckor i kombination med kurserna i Omvårdnad ingår.

I utbildningen ingår även:

 • Studiebesök
 • Föreläsningar med externa föreläsare från vårdbranschen
 • Nätverkande för kontakter med vårdbranschen
 • Samhällskunskap med inriktning mot hur undersköterskeyrket fungerar i Sverige och vad som styr och påverkar det
 • Specialpedagogiskt stöd
 • Stöd i digital kompetens
 • Vägledning för fortsatt kompetensutveckling t.ex. mot sjuksköterskeyrket

Valbara kurser:

 • I samråd med undervisande vårdlärare kan även andra yrkeskurser utöver Omvårdnad 1 och 2 vara aktuella att läsa. Detta bestäms utifrån individuella behov.

Intresseanmälan för dig utan Bank-ID

Kontakta:

Louise Hermansson
Telefon: 08-578 275 09
e-post: louise.hermansson@tyreso.se

Utbildningsstart:

Ingen planerad start för närvarande

Sista ansökningsdag:

-

Kurstid:

Upp till 80 utbildningsveckor beroende på startnivå (studieuppehåll under sommaren)

Studiestöd:

Utbildningen är studiestödsberättigad efter avslutad SFI D-nivå

Förkunskaper:

Minst motsvarande svensk undersköterskeutbildning. Vi ser helst att du har betyg i SFI C eller motsvarande alternativt har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Betyg:

Efter avslutad utbildning ges betyg i genomförda kurser eller intyg

Kostnader:

Utbildningen är avgiftsfri och läromedel ingår

Läs mer om SFV:

Med SFV lär du dig yrkessvenska och får jobb inom vården

Läs om SFX-utbildningar på sfx.se Länk till annan webbplats.

SFX.se
Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 januari 2024