02 februari 2021

Med SFV lär du dig yrkessvenska och får jobb inom vården

Har du en vårdutbildning och har jobbat inom vården i ett annat land? Till exempel som undersköterska eller liknande? Då kan du läsa en utbildning hos C3L där du får lära dig yrkessvenska och hur det är att arbeta inom vården i Sverige. Utbildningen SFV gör det lättare för dig att få jobb inom vården. Eller kunna studera vidare om du vill.

SFV - Svenska för vårdutbildade

Här får du veta mer om hur det är att jobba inom vården i Sverige, hur du kan få jobb och vad du får lära dig på utbildningen SFV hos C3L.

Så här är det att jobba som undersköterska inom vården i Sverige

Har du arbetat som undersköterska så vet du att det är ett praktiskt vårdyrke. Du samarbetar med läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Till exempel när det gäller att utföra undersökningar och behandlingar av patienterna.

Som undersköterska inom den svenska vården jobbar du nära patienterna, till exempel med att ta reda på hur de mår, ta prover och förbereda dem för olika behandlingar. Du hjälper dem även med sådant som kan vara svårt för dem, till exempel att tvätta sig och klä på sig. Du pratar också med de anhöriga och berättar sådant som de behöver veta.

När du jobbar som undersköterska inom vården i Sverige kan du arbeta på några olika platser. Vanligast är på sjukhus, vårdcentraler eller inom äldreomsorgen. Vad du får göra när du arbetar beror på vilken som är din arbetsplats. Här är några exempel på vad du kan få göra som undersköterska:

  • Om du jobbar som undersköterska på ett sjukhus är det din uppgift att ta hand om patienterna på sjukhuset. Du undersöker hur de mår, till exempel genom att ta prover, mäta kroppstemperaturen och ta pulsen. Du hjälper även patienterna genom att ge dem enklare vård, till exempel att lägga om sår och sätta in sonder och katetrar. En del patienter kan ha svårt att göra vissa saker på grund av sina hälsoproblem. Då hjälper du dem med det de har svårt att klara av själva. Det kan till exempel vara att tvätta sig och klä på sig. Som undersköterska på ett sjukhus kan du även få ha ansvaret över sjukvårdsmaterialet, se till att allting finns på plats o.s.v.
  • En annan vanlig arbetsplats för undersköterskor är på en vårdcentral. Vårdcentralerna i Sverige är dit man går om man har mindre akuta problem. Där kan patienterna bli undersökta och få hjälp. Behövs det så blir de hänvisade till ett sjukhus eller en specialistläkare. Om du jobbar som undersköterska på en vårdcentral är det du som möter och tar hand om besökarna så att de känner sig trygga. Det är även din uppgift att ta vissa prover, till exempel att ta snabbsänka och blodsocker.
  • Du kan också arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen, till exempel på ett äldreboende, eller inom hemtjänsten som hjälper de äldre i hemmet. Ditt jobb är då att hjälpa de äldre med att ta sina mediciner, lägga om sår, ta reda på hur de mår m.m. Men du ger dem också trygghet, sällskap och uppmuntran.

Att arbeta inom vården i Sverige handlar inte bara om att vara duktig på vård och omsorg. Ditt jobb som undersköterska går även ut på att lyssna och förstå. Du är den som ger trygghet åt de som är oroliga, muntrar upp de som har det jobbigt. Du får dem att må bättre på insidan medan de får vård. Det är ett mycket viktigt yrke där du kan förändra många människors liv till det bättre.

De som jobbar som undersköterskor trivs ofta bra med sitt jobb. Just för att de kan göra så mycket för sina patienter. De säger även att det är en mycket god sammanhållning inom yrket. Alla undersköterskor hjälper varandra så att arbetet blir lättare och roligare.

Du har goda chanser att få ett jobb som undersköterska i Sverige

Människor behöver alltid vård och omsorg, så det behövs alltid undersköterskor. Just nu behövs det extra många undersköterskor till den svenska vården. Det beror dels på att vi blir både fler och äldre i det här landet, dels på att många undersköterskor snart går i pension. Det har inte utbildats tillräckligt många undersköterskor för att täcka upp den bristen.

Det här innebär att om du redan har en utbildning och erfarenhet av att arbeta som undersköterska, och dessutom lär dig den yrkessvenska som behövs för att kunna jobba inom den svenska vården, så kommer du att ha mycket lätt för att få ett jobb. I dag letar kommuner, landsting och privata arbetsgivare över hela landet efter fler utbildade undersköterskor.

Det här får du lära dig på SFV svenska för vårdutbildade

Om du redan har vad som motsvarar en undersköterskeutbildning är SFV en kvalificerad språkutbildning där du lär dig yrkessvenska och hur den svenska vården fungerar.

På utbildningen får du bland annat lära dig:

  • Svenska som andraspråk med vårdinriktning. Du får en språklig grund och lär dig svenska som är anpassad just för att kunna arbeta som undersköterska. Du får lära dig de termer och ord som används inom vården i Sverige.
  • Hur undersköterskeyrket fungerar i Sverige och vad som styr och påverkar det. Hur svenska lagar och förordningar fungerar. Viktiga kunskaper om vård- och omsorgsarbetet i det svenska samhället.
  • Omvårdnad av patienter. Kurserna inkluderar arbetsplatsförlagd utbildning (APL), det vill säga att du får praktisera inom vården.
  • Andra delar av utbildningen är bland annat studiebesök, föreläsningar och att nätverka med personer från vårdbranschen. Du kan även få vägledning om du vill utbilda dig vidare, till exempel till sjuksköterska.

Här kan du läsa mer om utbildningen och ansöka till den.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 oktober 2021