25 februari 2021

Så här är det att jobba som barnskötare

Om du är intresserad av att jobba som barnskötare så är det helt rätt yrke för dig som älskar barn och vill vara med och forma deras utveckling och framtid. Det är ett viktigt, roligt och omväxlande yrke där det är mycket lätt att få jobb. Barnen och skolorna i Sverige behöver dig.

Barnskötare/elevassistent

Här får du veta mer om hur en barnskötares arbetsdag kan se ut, hur det är med lönen och arbetsmarknaden och inte minst hur du kan läsa till barnskötare och börja i ett riktigt roligt yrke.

En barnskötares arbetsdag

Barnskötare är ett pedagogiskt yrke som går ut på att ge barn i förskoleåldern en stimulerande och utvecklande vistelse på dagarna. När du arbetar som barnskötare arbetar du i regel tillsammans med en förskolelärare som sköter den pedagogiska planeringen medan du som barnskötare arbetar mer praktiskt med barnen.

Som barnskötare arbetar du i regel på en förskola, ett fritidshem eller en skola. Det finns även andra slags arbetsplatser, till exempel föräldrakooperativ där barnens föräldrar deltar i driften. Det går också att arbeta från hemmet som dagbarnvårdare.

När du jobbar med barn så märker du snart att de är unika individer som har olika intressen och behov. Det gör barnskötaryrket mycket personligt och varierande. Medan det pedagogiska arbetssättet går igen i allt du gör så formas själva aktiviteterna utifrån varje barns behov. Alla barn utvecklas och ingen arbetsdag lär vara den andra lik. Det gör jobbet som barnskötare mycket lärorikt och stimulerande.

När du jobbar tillsammans med en förskollärare kommer era roller att överlappas. Även om förskolläraren har det pedagogiska ansvaret så kommer du som barnskötare att vara med och forma pedagogiken och planeringen eftersom du har en djup insikt i barnens behov och intressen. Utöver det så är dina arbetsuppgifter som barnskötare mycket varierande. Du kan bland annat få:

  • Hjälpa och inspirera barnen i deras aktiviteter. Det kan handla om allt från lek, skapande aktiviteter, läsa böcker, musik och dans, laga mat tillsammans etc.
  • Hjälpa till vid mat-, vilo- och sagostunder. Hjälpa de yngsta barnen med till exempel av- och påklädning och toalettbesök.
  • Delta i utomhusaktiviteter. Ni kommer att vara mycket ute med barnen eftersom det är viktigt för deras fysiska utveckling. Ni kan till exempel besöka lekparker eller vara ute i skog och mark för att utforska naturen.
  • Se till att alla barn får den uppmärksamhet de behöver så att de kan utvecklas och känna sig trygga. Eftersom du jobbar nära barnen är det du som ser hur de mår och att de får sina behov tillfredsställda.
  • Ge extra stöd till barn som behöver det, till exempel barn med handikapp eller i behov av språkträning. Du kan också få samarbeta med stödpersonal som specialpedagoger och psykologer.
  • Sköta kontakten med föräldrarna och hålla dem uppdaterade om hur deras barn mår, hur de utvecklas, fungerar i grupp m.m. Som barnskötare deltar du även i utvecklingssamtal med föräldrarna.

När barnskötare får frågan om vad som är roligt med deras arbete så är de vanligaste svaren att det är ett lärorikt, roligt och händelserikt jobb där det ständigt händer nya saker. Många barnskötare säger att det är väldigt stimulerande och intressant att se hur barnen utvecklas genom de pedagogiska aktiviteterna.

Arbetsmarknaden behöver fler utbildade barnskötare

Att arbeta som barnskötare är inte bara roligt och stimulerande, det är dessutom lätt att få jobb. I dag finns det cirka 85 000 barnskötare i Sverige, vilket inte är tillräckligt. Barnkullarna i förskoleåldern ökar. Samtidigt så är det en stor brist på förskolelärare, vilket får många arbetsgivare att anställa fler barnskötare för att kunna bedriva en fungerande förskoleverksamhet. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser så bedöms möjligheterna till att få arbete som barnskötare som mycket goda, både på ett och fem års sikt. Barnskötare är verkligen ett framtidsyrke värt att satsa på.

I dag är medellönen för en barnskötare cirka 23 100 kronor i månanden. Det är mycket små löneskillnader mellan privat och offentlig sektor. Vill du läsa mer om arbetsmarknaden och löneutvecklingen för barnskötare kan du göra det på allastudier.se.

allastudier.se - barnskötare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så läser du till barnskötare

Barnskötaryrket passar dig som är barnkär, ansvarsfull, pedagogisk och som gillar att inspirera. Du behöver också ha bra simultanförmåga och vara stresstålig eftersom det händer mycket under arbetsdagen. En god utbildning hjälper dig att utveckla dina förmågor och få rätt pedagogiskt förhållningssätt, samtidigt som den gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Känner du att du vill arbeta med barn på det här sättet är utbildningen till barnskötare/elevassistent på C3L i Tyresö rätt utbildning för dig. Den vänder sig till dig som vill arbeta inom förskolan eller andra fritidsverksamheter. Den passar även bra för dig som redan jobbar inom området men som vill ha en formell kompetens. Utbildningen ger dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Du får en bred grund inom flera pedagogiska yrkesroller såsom barnskötare, elevassistent eller stödpedagog. Utbildningen ger dig också en bra grund om du vill vidareutbilda dig på högskola, till exempel till förskollärare eller fritidsledare.

Utbildningen sker på heltid och omfattar tre studieperioder, där du väljer inriktning till barnskötare eller elevassistent den tredje perioden. Arbetsplatsförlagt lärande inom skola, fritidshem eller särskola ingår också i utbildningen.

Här kan du läsa mer om utbildningen till barnskötare/elevassistent.

Om du vill utbilda dig inom barnomsorg och inte har svenska som första språk, kan du läsa utbildningen Kombination barnskötare/elevassistent, där du läser yrkeskurser samtidigt med SFI eller grundläggande svenska som andraspråk.

Läs om Kombination barnskötare/elevassistent.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 oktober 2021