Barnskötare/elevassistent

Vill du arbeta med barn eller ungdomar? Den här utbildningen ska ge dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande och rättigheter, samt om olika pedagogiska verksamheter. Du väljer inriktning den sista studieperioden.

Skrattande barn.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta i förskola eller inom fritidsverksamhet i grundskolan, eller annan liknande verksamhet. Du får en bred grund inom många varierande yrkesroller såsom barnskötare, elevassistent eller stödpedagog.

Utbildningen passar även dig som redan arbetar inom området men saknar formell kompetens. Den ger också en bra grund om du vill vidareutbilda dig på högskola, exempelvis till förskollärare eller fritidsledare.

Betoning på möten mellan människor ger dig möjlighet att reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor. Utbildningens centrala delar grundar sig i samverkan, samarbete och kommunikation. För att du ska kunna tillgodogöra dig kursernas alla delar är det viktigt med närvaro och aktivt deltagande under lektioner.

Utbildningen omfattar tre studieperioder. Period tre väljs inriktning till barnskötare eller elevassistent.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) görs inom skola, fritidshem eller särskola. Utbildningen går på heltid och startar en gång per år.

OBS! Inför APL ska ett aktuellt utdrag från belastningsregistret uppvisas.

Kurser:

 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng (om betyg ej finns)
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 poäng (om betyg ej finns)
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng

Studieperiod 5 och 6, val av inriktning:

Barnskötare

 • Barns växande och lärande, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng

Elevassistent

 • Barns växande och lärande, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Specialpedagogik 2, 100 poäng

I utbildningen ingår även tre obligatoriska naturkunskapsdagar samt en kurs i hjärt- och lungräddning för barn.

Efter utbildningen

Barnskötare arbetar ofta på en kommunal eller privat förskola tillsammans med förskollärare, eller som elevassistent i skolan.

Kombination barnskötare/elevassistent

Om du vill utbilda dig inom barnomsorg och inte har svenska som första språk, har avslutat SFI C och inte har betyg i SVA grund, kan du läsa Kombination barnskötare/elevassistent.

Läs om Kombination barnskötare/elevassistent

Ansvarig lärare:

Anne Sörbring Svanstedt
anne.sorbringsvanstedt@tyreso.se

Utbildningsstart:

11 januari 2021

Sista ansökningsdag:

3 december 2020

Kurstid:

6 studieperioder. En period motsvarar 10 veckor.
Om studieperioder

Studiestöd:

Utbildningen är
studiestödsberättigad

Förkunskaper:

Grundskola med godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk – grundläggande

Betyg:

Efter avslutad utbildning ges betyg i genomförda kurser samt ett utbildningsbevis

Kostnader:

Kurslitteratur. När du studerar på C3L tillkommer en kopieringsavgift på max 200 kr per 20 veckors studier, oavsett antal kurser.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 februari 2021
Upp