Kombination barnskötare/elevassistent

En yrkesutbildning kombinerad med svenska som andraspråk.

Barnskötare med barn.

Utbildningen vänder sig till dig som vill utbilda dig till barnskötare, resurspedagog eller elevassistent inom förskolan och grundskolan och som behöver utveckla dina kunskaper och färdigheter i det svenska språket. Du läser yrkeskurser samtidigt med SFI eller grundläggande svenska som andraspråk. Utbildningen är på 80 veckor, för de sista 20 veckorna väljer du inriktning mot barnskötare eller elevassistent. I utbildningen ingår APL (praktik).

Var ges utbildningen?

Utbildningen ges i klassrum på C3L i Tyresö.

Vem kan ansöka?

Du som har avslutat SFI C men ännu inte tagit betyg i SVA Grund (grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 4) kan söka utbildningen.

Hur ansöker jag?

Du söker kursen via webben. Klicka på knappen Ansökan. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Tyresö måste du skriva ut din ansökan och lämna den till Komvux i din hemkommun.

Heltidsstudier, 40 timmar/vecka

Utbildniningen ställer krav på egna studier utöver klassrumsundervisningan. Det betyder att du kommer att behöva studera även på fritiden för att klara av utbildningen.

Kursinnehåll

Utbildningen pågår under 80 utbildningsveckor med uppehåll under sommaren.

Kurser

Du startar med SFI D eller med grundläggande svenska som andraspråk (beroende på vilken nivå du befinner dig på). Sedan läser du ca ett steg varje halvår.

 • Svenska som andraspråk från SFI D till SVA 1
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng

Val av inriktning barnskötare eller elevassistent, samt grundläggande svenska eller svenska som andraspråk 1

Barnskötare:

 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng

Elevassistent:

 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Specialpedagogik, 100 poäng

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du söka jobb som barnskötare i förskolan eller elevassistent i grundskolan eller i annan liknande verksamhet.

För dig som inte har Bank-ID:
e-post: syv-c3l@tyreso.se

Studievägledning:

Studie- & yrkesvägledning

Ansvarig lärare:

Josefin Jörtsö
josefin.jortso@tyreso.se

Utbildningsstart:

12 augusti, 2024

Sista ansökningsdag:

10 juni, 2024

Kurstid:

80 utbildningsveckor (studieuppehåll under sommaren)

Studiestöd:

Utbildningen är studiestödsberättigad

Förkunskaper:

Betyg i SFI C eller motsvarande

Betyg:

Efter avslutade kurser ges betyg och kursintyg

Kostnader:

Viss kurslitteratur

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2024