Timvikarie i förskola och fritidshem

Vill du ha ett omväxlande arbete där du möter nyfikna barn? Som timvikarie i Tyresö kommuns förskolor eller fritidshem är du en värdefull tillgång för verksamheten och för barnen – och du får en värdefull erfarenhet. 

Att vara timvikarie

Våra timvikarier är en värdefull tillgång för verksamheten och för barnen. Du erbjuds en stimulerande arbetsplats med goda kollegor där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta eget ansvar.

Som timvikarie är du anställd av Tyresö kommuns bemanningsenhet, som förmedlar timvikarier till kommunens förskolor och fritidshem. Du planerar själv din tillgängliga tid och lägger in dagar och tider när du kan arbeta i vårt administrativa system.

Våra timvikarier hjälper den ordinarie personalen och ser till så att alla barn får uppmärksamhet, trygghet och att alla får vara med och leka. Det är viktigt att snabbt skapa förtroende, då du oftast kommer in i verksamheten med kort varsel.

Timvikarie på förskolan

Barn med förskolepedagog i skogen.

Som timvikarie i förskolan jobbar du med barn i åldrarna 1–5 år. Du hjälper den ordinarie personalen i det dagliga arbetet. Det kan till exempel handla om:

  • omsorg, till exempel på- och avklädning och hjälpa till vid måltiderna
  • pedagogisk verksamhet, till exempel lek, utforskande och lärande tillsammans med barnen

Som timvikarie har du stor nytta av förmågan att ta initiativ. Det finns alltid saker att göra på en förskola – barn som behöver en hjälpande hand, ett heja-rop eller någon att bygga legoslott, läsa saga eller bygga koja med. En stor del av verksamheten bedrivs utomhus.

Ditt viktigaste bidrag är att vara aktiv och hjälpa till på alla sätt du kan, och att försöka ligga steget före.

Timvikarie på fritidshem

Elever jobbar i klassrum

På fritidshemmen har du hand om de yngre eleverna före och efter ordinarie skoltid. Ibland hjälper du också till under lektionstid. Fokus ligger vanligtvis på att träna socialt samspel genom lek, idrott och kreativa aktiviteter.

Som timvikarie stöttar och avlastar du den ordinarie personalen. Förmågan att ta initiativ, kommunicera och lösa problem är särskilt användbara egenskaper när du jobbar som timvikarie i fritidshem.

En del av rollen handlar om att hantera relationer med elever, lärare och föräldrar – att lyssna, fråga, sätta gränser och uppmuntra. Uppdraget handlar alltid om att vara en vuxen förebild.

Så ansöker du

Vi söker löpande efter timvikarier. Annonsen ”Timvikarier till bemanningsenhet för kommunala förskolor och fritidshem” hittar du på Tyresö kommuns jobbportal. Finns det ingen annons just nu kommer en ny annons att läggas upp inom kort.

Tyresö kommuns jobbportal

Möt vår vikarie Anna

Så är det att jobba som timvikarie

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 juni 2021