Tyck till om tyreso.se

E-medborgarvecka 5-11 oktober

digiidel
02 oktober 2015

Har du frågor eller vill ha hjälp med kommunens digitala e-tjänster är du välkommen till biblioteket och till kommunens Servicecenter under E-medborgarveckan.

Läs mer om var du kan få hjälp

Anhörigdagar 5 och 6 oktober

05 oktober 2015

Tyresö kommun uppmärksammar den Nationella Anhörigdagen genom aktiviteter i Tyresö centrum måndag den 5 oktober och tisdag den 6 oktober.

Läs mer om anhörigdagarna

Ny webbplats för studie- och yrkesvägledning

Startsida för studie och yrkesvägledning
02 oktober 2015

Funderar du över din framtid, arbete eller studier? Nu är det enklare att hitta samlad information. Tyresö kommun har lanserat en ny webbplats som är gemensam för grundskola, gymnasieskola och vuxenstuderande.

Läs mer om den nya webbplatsen

Vill du hjälpa ensamkommande flyktingungdomar?

07 september 2015

Många hör av sig och vill hjälpa ensamkommande flyktingungdomar. Engagemanget är glädjande. Tyresö kommun söker i första hand familjehem och gode män. Du kan också bli flyktingguide.

Läs om hur du kan hjälpa

Om bostadsförsörjningen i Tyresö

21 september 2015

- Vi vill ordna bostäder åt alla grupper och i dagens bostadsituation krävs framförhållning och långsiktig planering för att få tag på lägenheter, säger kommundirektör Bo Renman som har gett förvaltningarna i uppdrag att inventera möjligheterna att hjälpa dem med särskilda behov och uppfylla kommunens avtal kring flyktingmottagning.

Läs mer om planerna.
 

Fler nyheter

 • 06 oktober 2015

  Eldningsveckor i Tyresö

  Under veckorna 41 och 42 får du elda grenar, kvistar och ris om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall. Du får elda så länge din eld inte stör någon eller medför brandrisk.

 • 06 oktober 2015

  Ökat fokus på förskolorna

  Ökat fokus på förskolornas verksamhet är målet när grundskolans och förskolans organisation separeras från 1 januari 2016.

 • 06 oktober 2015

  Bygglovrådgivning 8 oktober

  Välkommen på rådgivning. Kontakta Servicecenter för att boka tid, på 08-5782 98 00.

 • 01 oktober 2015

  Gratisföreläsning "Just do it"

  Följ Jessicas Falks resa från livets botten till Nashville. En resa om möten som förändrat livet, en resa om tillfällen som ändrar livet, om med- och motgångar. Bollmoradalens kyrka onsdag 7 oktober.

 • 01 oktober 2015 Stadsplanering

  Tack alla som lämnat namnförslag till Norra Tyresö Centrum!

  Under september har tyresöborna kunnat lämna in förslag till de nya gatorna, torg och park i Norra Tyresö Centrum. Över 70 förslag har kommit in - stort tack till alla som bidragit! Men vad händer med förslagen nu?

 • 29 september 2015

  Bastun och omklädningsrum i Alby stängda

  Bastu och omklädningrummen är stängda för fastighetsunderhåll. Arbetet beräknas vara klart den 9 oktober.

 • 25 september 2015

  Granskning: Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1

  Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett granskningsförslag till ny detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1. Nu vill vi ha dina synpunkter på förslaget.

 • Fler nyheter Prenumerera
Tankar om Tyresö

Tankar om Tyresö

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.