Hjälpmedel

Om du har behov av särskilt stöd eller hjälpmedel för att klara dina studier.

Studion på C3L.

På C3L kan du få extra stöd och hjälp med dina studier om du är i behov av det. Kontakta i första hand din lärare och be om råd och/eller extra handledning.

Nu har C3L öppnat Lärcenter, en lugn och väl utrustad plats för handledning och extra stöd, för att kunna ge våra elever ytterligare möjligheter att nå sina kunskapsmål.

På C3L finns tillgång till Inläsningstjänst om du behöver ha din kurslitteratur i ljudboksformat. Kontakta din lärare för mer information.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 januari 2024