Tyck till om tyreso.se

Förtur till bostad

Många vänder sig till socialtjänsten i hopp om att få förtur till en bostad. Socialtjänsten har inga bostäder och kan inte hjälpa till i sökandet.

Det är mycket svårt att få en förtur beviljad, även om man befinner sig i en svår situation och söker förtur av sociala skäl. Här finns tips om vad du själv kan göra för att ordna boende.

Det är viktigt att känna till att förtur inte är en akut lösning. Det tar minst en månad att få ett beslut och därefter ytterligare ett halvår eller längre innan inflyttning kan ske.

Några vanliga skäl som i sig INTE är tillräckliga för att du ska få förtur:

 • Att du är bostadslös
 • Att du gått igenom en skilsmässa, med eller utan barn
 • Att du har umgängesrätt med dina barn
 • Att du har barn med en diagnos
 • Att du vill flytta till Tyresö eller tidigare har bott i Tyresö
 • Att du bott utomlands och vill flytta hem
 • Att du upplever dina grannar eller omgivning som störande
 • Att du vantrivs i ditt nuvarande boende
 • Att du inte har tillräckliga poäng
 • Att du vill komma närmare ditt arbete
 • Att du har vänner och släktingar som du vill få möjlighet att bo närmare
 • Att du upplever att du får eller skulle kunna få bättre allmän läkarvård

Detta krävs för att du ska kunna bli beviljad en förtur:

 • Du ska ha ett svenskt personnummer
 • Du ska kunna bo på egen hand i lägenhet i en hyresfastighet utan skulder, betalningsanmärkningar eller tidigare störningar
 • Du ska inte ha egna möjligheter att lösa bostadsfrågan genom till exempel kötid i bostadskön eller via eget byte
 • Du måste helt sakna ekonomiska möjligheter att köpa en bostad
 • Det måste vara omöjligt för dig att bo i andra hand eller som inneboende
 • Det ska inte vara möjligt att anpassa nuvarande boende
 • Du ska ha uttömt alla andra möjligheter

Så här gör du som vill söka förtur

Skicka in en fullständigt ifylld ansökningsblankett med tillhörande intyg, som ska styrka medicinska eller sociala skäl och din inkomst.

Ladda ner ansökningsblanketten

Skicka ansökan till:

Tyresö Bostäder 
Att: Bostadskonsulent
Box 235
135 27 Tyresö

Bedömning

Som regel är det ett förtursmöte per månad, utom under sommarperioden. Utifrån din ansökan och de intyg du har skickat in görs en bedömning av de medicinska och sociala skälen. Kompletterande uppgifter kan ibland begäras in. Kontakt kan också tas med de personer som skrivit intygen och tidigare hyresvärdar som du lämnat som referens.

Beslut

När beslut har fattats får du ett besked skickat till dig per brev eller e-post. Beslut fattas utifrån det regelverk och de riktlinjer som finns. Beslut i förtursärenden kan inte överklagas men du kan komma in med kompletterande handlingar i det fall du anser att du inte fick med allt från början.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-19

Högermeny