Tyck till om tyreso.se

Fler boendeformer för äldre

Här kan du läsa mer om de boendeformer för äldre som finns i Tyresö. Det finns bostadsrätter för dig som är 55+, seniorbostäder, trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende.

Bostadsrättslägenheter 55+

Bostadsrättslägenheterna förmedlas inte genom kommunen, utan säljs på den öppna marknaden.

  • I Tyresö centrum finns seniorföreningen Strömstaren på Myggdalsvägen 4.
  • I Hanviken finns två områden med bostadsrättslägenheter för äldre, vid Törnes väg och vid Aniaragränd.
  • Vid Strandtorget finns seniorlägenheter för personer 55+.

Seniorlägenheter

Kommunen har ett antal seniorbostäder med hyresrätt. De ligger på Bollmoravägen 28 D och på Kumla Allé 7.

Seniorbostäder är vanliga hyreslägenheter anpassade för äldre hyresgäster vad gäller hissar, badrum, trösklar med mera.

Lägenheterna är i första hand till för personer som fyllt 75 år, i andra hand för personer som fyllt 70 år. Personer som har fyllt 90 år har förtur. Förmedlingen sker efter kötid och man anmäler sitt intresse till Tyresö bostäder. Läs mer om seniorbostäder under relaterad information.

Seniorbostad i Trygghetsboende 

I närheten av Tyresö centrum på Bollmora allé 9-13 finns Trygghetsboendet med 77 hyresrätter. Trygghetsboendet är ett boende för äldre som önskar ett boende med större trygghet och med närhet till olika former av service. Inom Trygghetsboendet har hyresgästerna tillgång till gemensamhetslokal, trygghetslarm och möjlighet till gemensamma måltider i restaurang Utsikten. Restaurang Utsikten är öppen för alla, här kan man äta lunch eller bara ta en kopp kaffe. Lunchen kan man äta på restaurangen eller ta med sig i en matlåda. 

Lägenheterna hyrs i första hand ut till personer över 75 år. Läs mer om seniorbostad i Trygghetsboende under relaterad information.

Vård- och omsorgsboende vid behov av omvårdnad

När du inte längre har möjlighet att bo hemma, kan du ansöka om plats i vård- och omsorgsboende.

För mer information, kontakta handläggarna, tel 08-578 291 00 (växel).


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-08-21