Tyck till om tyreso.se

Trygg och säker

Trygghet och säkerhet är ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser.

Arbetet sträcker sig längs hela skalan från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället.

Mål och inriktning med kommunens trygghet och säkerhetsarbete är att

kommunen ska

  • vara en säker och trygg kommun för invånarna och de som vistas i kommunen.
  • säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen och i dess bolag, med så få störningar och egendomsförluster som möjligt.
  • genom ett aktivt och effektivt säkerhetsarbete bidra till god ekonomi för kommunen och de kommunala bolagen.
  • verka för att öppenheten i kommunens verksamheter förblir så stor som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
  • ha en god beredskap inför och förmåga att hantera en extraordinär eller allvarlig händelse.
  • arbeta för färre oönskade händelser och minska konsekvenser av sådana händelser.
  • genom omvärldsbevakning hålla sig uppdaterad inom området trygghet och säkerhet..

 

En trygg och säker kommun är en viktig del av kommunens kvalitet.

Tyresö kommuns säkerhetsarbete har som syfte att skapa trygghet och säkerhet för kommunens medborgare, för medarbetare och de som vistas i kommunen samt för vår miljö och vår egendom. I säkerhetsarbetet ingår arbetet med bland annat försäkringar, internt skydd, personsäkerhet, skadegörelse samt lagstadgade krav om planering för att förebygga brand och andra typer av olyckor samt extraordinära händelser.


Publicerad av: Maj Ingels Fagerlund

Senast uppdaterad: 2016-09-28