Tyck till om tyreso.se

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. I Tyresö kommun har kommunfullmäktige 51 ledamöter.

KommunfullmäktigeFrån kommunfullmäktiges sammanträde. Foto: Håkan Lindgren 

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt eller av principiell betydelse för kommunen och dess invånare, bland annat om:

  • hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen
  • taxor och andra avgifter
  • kommunens budget
  • större investeringar
  • planer och mål för verksamheten
  • vilka nämnder som finns i kommunen och hur de är organiserade.

Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska vara förberedda av den nämnd som svarar för den ärendet. Ansvaret för att ärenden är beredda ligger hos kommunstyrelsen.

Ledamöterna kan väcka ärenden i fullmäktige genom att lämna in en motion. De kan också ställa frågor eller diskutera aktuella händelser genom interpellation och fråga. Om någon eller några av ledamöter inte delar majoritetens åsikt i ett ärende kan de lämna reservation.

Ordförande

Kommunfullmäktiges ordförande är Mats Fält (M)
1:e vice ordförande är Sonja Gustafsson (M)
2:e vice ordförande är Anders Linder (S)

Sekreterare

Kommunkansliet ansvarar för administrationen av kommunfullmäktiges ärenden. Om du vill ta del av ärenden som ska behandlas kontakta kommunkansliet.

Ärendelistor och protokoll hittar du också via Insyn.

 

Välkommen till kommunfullmäktige!

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och åhörare är välkomna att lyssna på debatten. Fullmäktige sammanträder cirka tio gånger per år. Sammanträdesdatum hittar du till höger och via Insyn.

Sammanträdena hålls som regel i aulan på Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7. Sammanträdena kungöres genom annons i lokaltidningen Mitt i Tyresö och här på tyreso.se.

 

Följ sammanträdet direkt via webb-tv eller radio. Det går att följa kommunfullmäktigemötet via direktsänd webb-tv här på tyreso.se. Mötet sänds även i Tyresö Närradio, 91,4 MHz.

 

Se sammanträden i efterhand. Här på tyreso.se finns alla filmade sammanträden från oktober 2005 och framåt. Här kan du se tidigare sammanträden

 

Snabbprotokoll dagen efter sammanträdet. Snabbprotokollet innehåller en kortfattad information om det som togs upp och beslutades. Här hittar du snabbprotokollen


Bilder på politikerna i kommunfullmäktige

I början av mandatperioden 2015-2018 publicerades bilder på politikerna i kommunbilagan i lokaltidningen Mitt i Tyresö.

Kommunbilagan från januari 2015


Publicerad av: Camilla Carss

Senast uppdaterad: 2017-01-11

Högermeny

Kontakt

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.