Tyck till om tyreso.se

Administrativ ledning

Ledningsgruppen

Kommunens ledningsgrupp ska stödja kommundirektören i uppdraget att samordna och utveckla den kommunala verksamheten utifrån det mandat och uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. Kommundirektörens ledningsgrupp består av förvaltningscheferna, ekonomichef, HR-chef, kommunikationschef, IT-chef samt chefen för tekniska kontoret och Medborgarfokus.

Ledningsgruppen sammanträder ungefär två gånger i månaden. Övriga chefer och/eller nyckelpersoner adjungeras när ärendena så påkallar.

Ärenden

Ledningsgruppen beslutar i frågor som rör fler av kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning.

Kommundirektör

ledningsgruppen

Bo Renman,
kommundirektör,
ordförande

 

Förvaltningschefer

 

ledningsgruppen

ledningsgruppen
Monika Larsson 
Chef för barn- och utbildnings-
förvaltningen
Magnus Lublin
Chef för
socialförvaltningen

 

ledningsgruppen ledningsgruppen

Sara Kopparberg
Chef för stadsbyggnads-
förvaltningen

Iréne Hededal 
Chef för utvecklings-
förvaltningen
   

Övriga chefer


ledningsgruppen

ledningsgruppen

Ingrid Bardh
t f ekonomichef

Jonas Jansfors 
HR-chef


ledningsgruppen ledningsgruppen
Urban Petrén
IT-chef 

Britt-Marie Lundberg Björk
Chef för tekniska kontoret
och Medborgarfokus

 

Charlotta Janson Josephsson
Kommunikationschef 

 

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-04-10

Högermeny