Tyck till om tyreso.se

Administrativ ledning

Ledningsgruppen

Kommunens ledningsgrupp ska stödja kommundirektören i uppdraget att samordna och utveckla den kommunala verksamheten utifrån det mandat och uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. Kommundirektörens ledningsgrupp består av förvaltningscheferna, ekonomichef, HR-chef, kommunikationschef, IT-chef samt chefen för tekniska kontoret och Medborgarfokus.

Ledningsgruppen sammanträder ungefär två gånger i månaden. Övriga chefer och/eller nyckelpersoner adjungeras när ärendena så påkallar.

Ärenden

Ledningsgruppen beslutar i frågor som rör fler av kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning.

Kommundirektör

 
ledningsgruppen
 

Bo Renman,
kommundirektör,
ordförande

 

 

Förvaltningschefer

   

ledningsgruppen

 

ledningsgruppen ledningsgruppen
Sara Kopparberg
Chef för stadsbyggnads-
förvaltningen
Monika Larsson 
Chef för barn- och utbildnings-
förvaltningen
Iréne Hededal 
Chef för utvecklings-
förvaltningen
ledningsgruppenMagnus Lublin
Chef för
socialförvaltningen     

Övriga chefer

ledningsgruppen
ledningsgruppen
ledningsgruppen

Britt-Marie Lundberg Björk
Chef för tekniska kontoret
och Medborgarfokus

 

Ingrid Bardh
t f ekonomichef

Jonas Jansfors 
HR-chef

ledningsgruppenUrban Petrén
IT-chef 

 

 


Publicerad av: webmaster

Senast uppdaterad: 2017-03-23

Högermeny