Tyck till om tyreso.se

Administrativ ledning

Ledningsgruppen

Kommunens ledningsgrupp ska stödja kommundirektören i uppdraget att samordna och utveckla den kommunala verksamheten utifrån det mandat och uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. Kommundirektörens ledningsgrupp består av förvaltningscheferna, ekonomichef, HR-chef, kommunikationschef samt cheferna för tekniska kontoret, konsult- och servicekontoret och Medborgarfokus.

Ledningsgruppen sammanträder ungefär två gånger i månaden. Övriga chefer och/eller nyckelpersoner adjungeras när ärendena så påkallar.

Ärenden

Ledningsgruppen beslutar i frågor som rör fler av kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning.

Vill du veta mer?

Kontakta kommunikationschef Karin Hassler, e-post karin.hassler@tyreso.se, tel 08-578 291 01.

Kommundirektör

 
Bo Renman  

Bo Renman,
kommundirektör,
ordförande

 

 

Förvaltningschefer

   

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef

Monika Larsson Iréne Hededal

Sara Kopparberg
Chef för stadsbyggnads-
förvaltningen
Monika Larsson 
Chef för barn- och utbildnings-
förvaltningen
Iréne Hededal 
Chef för utvecklings
-förvaltningen

 Magnus Lublin socialchefMagnus Lublin
Chef för
socialförvaltningen     

Övriga chefer

Britt-Marie Lundberg-Björk


Jonas Jansfors, t.f. HR-chef

Britt-Marie Lundberg Björk
Chef för tekniska kontoret
och Medborgarfokus

Ingrid Bardh
t f ekonomichef

Jonas Jansfors 
HR-chef

Karin hassler Gunilla Berg
Ann-Catrine Hagner
Karin Hassler
Kommunikationschef

Gunilla Berg
Näringslivschef

Ann-Catrine Hagner 
Chef för konsult- och servicekontoret


Publicerad av: webmaster

Senast uppdaterad: 2017-02-06

Högermeny