Tyck till om tyreso.se

Kommunarkiv

Hos kommunarkivet finns handlingar som berättar om förhållanden och händelser i Tyresö från 1819 och fram till idag. Tyresö kommun bildades 1862, innan dess var det Tyresö socken.

I kommunarkivet förvaras handlingar som ska bevaras för all framtid och inte längre används i den löpande verksamheten.

Arkivet består av allmänna handlingar och de flesta av dem är också offentliga, det vill säga att alla har rätt att ta del av dem. Men det finns dock undantag från rätten att ta del av allmänna handlingar. Det är i offentlighet- och sekretesslagen som det regleras i fall allmänna handlingar är sekretessbelagda och därför inte kan lämnas ut. Handlingar som kan omfattas av sekretess är patientjournaler och handlingar från socialtjänsten. En prövning görs alltid för att bedöma om en handling är sekretessbelagda eller inte innan de lämnas ut.

Om du vill ta del av allmänna handlingar i arkivet så går det bra att kontakta kommunarkivet via telefon, e-post eller på plats. Du behöver inte boka tid men kontakta gärna arkivet innan ditt besök så att vi kan förbereda och ta fram det material som kan vara av intresse. 


Publicerad av: Camilla Carss

Senast uppdaterad: 2018-01-12

Högermeny

Relaterad information

Kontakt


Kommunkansliet
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2