Tyck till om tyreso.se

Förskola och pedagogisk omsorg

Tyresö kommun erbjuder förskoleverksamhet för alla barn i åldrarna 1-5 år i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier, föräldraledighet, arbetslöshet samt barnets eget behov eller dess behov på grund av familjens situation i övrigt.

I Tyresö kommun finns både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Samtliga barn i Tyresö kommun som är inskrivna i förskoleverksamhet (förskola eller pedagogisk omsorg), i fristående eller kommunal omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Läs mer om kommunens olycksfallsförsäkring

Nedan finner du kort allmän information som gäller samtliga förskolor i Tyresö kommun.

Mer information om den pedagogiska omsorgen

Fristående förskolor

Fristående förskolor drivs som egna företag, i egen regi. De är sina egna huvudmän och har egna riktlinjer. Kommunen har, enligt skollagen, tillsynsansvar för fristående förskolor och pedagogisk omsorg.  För information om de fristående förskolorna/fristående pedagogiska omsorgen och deras riktlinjer, se deras respektive webbplatser där de har sina riktlinjer publicerade eller kontakta respektive verksamhet. 

Fristående förskolor - kontaktuppgifter

Fristående pedagogiska omsorgen - kontaktuppgifter

Förskolans uppdrag

Alla förskolor i kommunen, fristående som kommunala, ska genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn i förskolan lärande, omsorg, omvårdnad och, i samarbete med hemmen, fostran. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling erbjuds verksamhet som är anpassad efter deras speciella behov.

Föräldralediga och arbetssökande

FörskolebarnI kommunala förskolor erbjuds, från den 1 januari 2016, barn till föräldralediga antingen 20 timmar per vecka året runt eller 25 timmar per vecka under grundskolans terminer men samtliga lov och lovdagar är undantagna. Barn med en förälder som är arbetssökande har rätt till 30 timmar per vecka. Fristående förskolor måste erbjuda föräldralediga och arbetssökande minst 15 timmar/vecka. Vänd dig till respektive fristående förskolas webbplats för mer information om deras riktlinjer.

Allmän förskola

Barn i åldern 3-5 år omfattas av så kallad allmän förskola. Den allmänna förskolan är en del av förskoleverksamheten vars syfte är att alla barn oavsett föräldrarnas sysselsättning ska få tillgång till förskoleverksamhet. Den allmänna förskolan är frivillig och avgiftsfri. Barnen erbjuds 20 timmar/vecka, även på höstlov, sportlov och påsklov. Barn som omfattas av allmän förskola kan vara på förskolan även under under jul- och sommarlov, dock inte avgiftsfritt.  

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Vi erbjuder även barnomsorg på obekväm arbetstid.

Läs mer om barnomsorg på obekväm arbetstid 

Så regleras förskoleverksamheten

 

Nationella lagar och förordningar. All förskoleverksamhet, kommunala såväl som fristående förskolor och pedagogiska omsorg, regleras och styrs ytterst av Skollagen, Skolförordningen och Läroplan för förskolan (Lpfö 98). Samtliga förskolor och den pedagogiska omsorgen ska även följa Skolverkets Allmänna råd för förskola och Allmänna råd för pedagogisk omsorg.

För mer information om vilka lagar och förordningar som styr förskolan, se Skolverket

Kommunala riktlinjer. De kommunala förskolorna och den kommunala pedagogiska omsorgen ska vidare följa kommunens riktlinjer.

Riktlinjer för kommunala förskolor

Kvalitetsarbete i kommunens förskolor och pedagogiska omsorg

Vill du veta hur vi arbetar med att utveckla kvaliteten i kommunens förskolor, läs mer här:

Kvalitetsarbete i kommunens förskolor och pedagogisk omsorg

Begrepp inom förskola och fritidsverksamhet

Läs mer om olika Begrepp inom förskola och fritidsverksamhet


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-09-21

Högermeny

Relaterad information