Tyck till om tyreso.se

Förskola och pedagogisk omsorg

Tyresö kommun erbjuder förskoleverksamhet för alla barn i åldrarna 1-5 år i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier, föräldraledighet, arbetslöshet samt barnets eget behov eller dess behov på grund av familjens situation i övrigt.

I Tyresö kommun finns både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Samtliga barn i Tyresö kommun som är inskrivna i förskoleverksamhet (förskola eller pedagogisk omsorg), i fristående eller kommunal omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Läs mer om kommunens olycksfallsförsäkring

Nedan finner du kort allmän information som gäller samtliga förskolor i Tyresö kommun.

Mer information om den pedagogiska omsorgen

Fristående förskolor

Fristående förskolor drivs som egna företag, i egen regi. De är sina egna huvudmän och har egna riktlinjer. Kommunen har, enligt skollagen, tillsynsansvar för fristående förskolor och pedagogisk omsorg.  För information om de fristående förskolorna/fristående pedagogiska omsorgen och deras riktlinjer, se deras respektive webbplatser där de har sina riktlinjer publicerade eller kontakta respektive verksamhet. 

Fristående förskolor - kontaktuppgifter

Fristående pedagogiska omsorgen - kontaktuppgifter

Förskolans uppdrag

Alla förskolor i kommunen, fristående som kommunala, ska genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn i förskolan lärande, omsorg, omvårdnad och, i samarbete med hemmen, fostran. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling erbjuds verksamhet som är anpassad efter deras speciella behov.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Vi erbjuder även barnomsorg på obekväm arbetstid.

Läs mer om barnomsorg på obekväm arbetstid 

Så regleras förskoleverksamheten

 

Nationella lagar och förordningar. All förskoleverksamhet, kommunala såväl som fristående förskolor och pedagogiska omsorg, regleras och styrs ytterst av Skollagen, Skolförordningen och Läroplan för förskolan (Lpfö 98). Samtliga förskolor och den pedagogiska omsorgen ska även följa Skolverkets Allmänna råd för förskola och Allmänna råd för pedagogisk omsorg.

För mer information om vilka lagar och förordningar som styr förskolan, se Skolverket

Kommunala riktlinjer. De kommunala förskolorna och den kommunala pedagogiska omsorgen ska vidare följa kommunens riktlinjer.

Riktlinjer för kommunala förskolor

Kvalitetsarbete i kommunens förskolor och pedagogiska omsorg

Vill du veta hur vi arbetar med att utveckla kvaliteten i kommunens förskolor, läs mer här:

Kvalitetsarbete i kommunens förskolor och pedagogisk omsorg

Begrepp inom förskola och fritidsverksamhet

Läs mer om olika Begrepp inom förskola och fritidsverksamhet


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-06-05

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Förskole- och fakturafrågor
Telefontid: måndag - fredag 08:30-12:00