Tyck till om tyreso.se

Förskola och skola

I Tyresö kommun är valfrihet ett motto. Du kan välja förskola, annan pedagogisk omsorg (familjedaghem) och skola i kommunal eller enskild regi.

Ansökan till samtliga förskolor, pedagogisk omsorg och grundskola, oavsett regi, gör du här:

E-tjänstportalen

Från den 1 januari 2016 har barn- och utbildningsförvaltningen, där de kommunala förskolorna och grundskolorna ingår, en ny organisation. Uppdatering av organisatorisk information sker löpande under första delen av januari månad. Du kan alltid vända dig till barn-utb@tyreso.se vid frågor.  

Likvärdig utbildning för alla

Mathias Engvall
11 januari 2016 Skola

För Mathias Engvall, lärare på Strandskolan, är det självklart att arbetet med inkluderande lärmiljöer är bra för eleverna. Han menar att arbetssättet ger alla skolans elever en chans till bättre utbildning.

Läs mer om Strandsskolans inkluderande lärmiljöer

Det händer i skolan 2016

Johan Ahlkvist
26 januari 2016 Skola

Det händer saker i Tyresös grundskolor. Under 2016 är det främst två stora utvecklingsområden som är aktuella – förbättringar av fritidshemmen samt den pedagogiska metoden ”bedömning för lärande”.

Läs mer om vad som händer i skolan 2016
 

Nyheter

 • 05 februari 2016

  Dags att besvara årets elev- och föräldraenkät!

  Den 12 februari klockan 24:00 är sista dagen att tycka till om ditt barns förskola eller skola genom att besvara årets elektroniska elev- och föräldraenkät. Ska du svara via pappersenkät måste enkäten vara inlämnad tidigare för att hinna registreras.

 • 26 januari 2016

  Lysande framtid för Tyresös el-elever

  Som första skola i Stockholmsområdet har Tyresö gymnasium blivit ETG-partner. Ett brobygge mellan elbranschen och skolans elteknikprogram anpassar utbildningen efter branschens behov och ger eleverna spetskompetens samtidigt som de kvalitetssäkras.

 • 19 januari 2016 Skola

  Renovering av Sofiebergs skolkök försenad

  Den planerade renoveringen och utbyggnaden av skolköket på Sofiebergsskolan har visat sig bli mycket mer kostsam är vad man först trodde.

 • 18 januari 2016 Förskola

  Förskoleplatser dröjer

  Tyresö kommun har idag brist på förskoleplatser. Under februari och mars månad kommer vi troligtvis inte att kunna bereda plats för alla barn som står i kö. Det kommunalt beslutade ansvaret att erbjuda plats inom tre månader kan eventuellt inte uppfyllas.

 • 13 januari 2016

  Lär sig att leda för resultat

  Att arbeta systematiskt med ständiga förbättringar är någonting som de flesta organisationer kan bli bättre på. Barn- och utbildningsförvaltningen deltar nu i utbildningen Leda för resultat Skola för att utveckla förbättringsarbetet.

 • 13 januari 2016 Skola

  Grundskolans nya organisation

  Från den 1 januari 2016 har den kommunala grundskolan en ny organisation. Utgångspunkten har varit ökad likvärdighet, pedagogiskt ledarskap och en ekonomiskt hållbar organisation.

 • Fler nyheter Prenumerera