Tyck till om tyreso.se

Vatten och avlopp

VA-verket i Tyresö förser hushållen med rent vatten och tar hand om och renar avloppsvattnet i kommunen. Vattentornet som byggdes 1965 innehåller normalt ett vattenmagasin på 4 300 kubikmeter. I genomsnitt använder en person 170–200 liter vatten per dygn till att duscha, bada, spola i toaletten, diska, laga mat, dricka med mera. 

vattentornetVattentornet. Foto: Petter Norlin

sms går ut vid omfattande vattenläckor

Vi har en sms-tjänst där aktuella mobilnummer får sms och där fasta telefonnummer blir uppringda. De aktuella numren söks upp av ett verktyg i sms-tjänsten (i det område vi pekar ut) så man behöver inte anmäla sig till den. 

Felanmälan Ring 08-578 291 00 under kontorstid. Övrig tid: 08-798 44 44.


Läs mer om vatten och avlopp

 • Anslutning vatten och avlopp (VA)

  Här hittar du information om hur du ansluter dig till kommunalt vatten och avlopp.

 • Taxor och avgifter för vatten och avlopp (VA)

  När en fastighet byter ägare är det viktigt att köparen och säljaren tillsammans läser av vattenmätaren och rapporterar ägarbytet. Båda två ska skriva under för att godkänna mätarställningen.

 • Avlopp

  Varje vecka kommer 32 ton med skräp till våra reningsverk. Hade man slängt skräpet i hushållsavfallet hade det eldats upp och blivit värme istället.

 • Vattenmätaren

  Vattenavgiften bestäms med hjälp av vattenmätaren. Förbrukningen fastställs genom mätning om inte kommunen bestämmer annat. Tänk på att det är lagbrott att koppla in det kommunala vattnet utan att ha vattenmätare.

 • Dagvatten

  Dagvattnet innehåller stora mängder av näringsämnen som kväve, fosfor och andra miljöstörande ämnen. Dagvatten är regnvatten från hustak, vägar och andra hårdgjorda ytor som rinner via diken och rörledningar till vattendrag, sjöar eller kustvatten.

 • Tips och råd om vatten

  Missfärgning av vattnet kan uppkomma i äldre ledningar av järn som inte har ett jämnt vatten flöde, vilket är normalt. Gamla varmvattenberedare kan också bidraga till missfärgningen. För att upptäcka en vattenläcka, stäng av alla kranar och se om vattenmätarens visare fortfarande rör sig.

 • Bilens tvättvatten – vårt badvatten

  Du som bor nära en sjö eller vattendrag kan göra en stor insats- välj att tvätta bilen i en bilvårdsanläggning, gödsla varsamt och undvik ...

 • Vattenprov - enskild brunn

  Fastighetsägare som inte har kommunalt vatten och vill ta reda på vattnets kvalitet, beställer vattenanalys från Alcontrol. Provtagning och kostnad för vattenanalysen står du som fastighetsägare för.

 • Översvämningsrisker och åtgärder

  Kommunen lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning. Läs om översvämningsorsaker, skadeutredning och ansvarsfördelning.