Tyck till om tyreso.se

Naturreservat och naturområden

Ta chansen och upptäck Tyresös fina natur - Tyrestas urskogsmarker, hagmarkerna i Alby, Dyviks mäktiga bergsrygg eller sällsynta växter och fåglar kring Hammarberget.

GammelströmEn tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark respektive naturreservat. Här finns halva Tyresta nationalpark och större delen av Tyresta naturreservat. Totalt finns sju naturreservat och halva Tyresta nationalpark i kommunen. Fyra naturreservat ägs av Tyresö kommun, två ägs av stiftelser och en ägs av enskild ägare.

Var noga med att följa de särskilda bestämmelser som gäller i naturreservaten. Hundar måste till exempel alltid vara kopplade dygnet runt, året runt i skyddade områden.

Hitta med Tyresö naturkarta

 


Naturområden och naturreservat

 • Alby naturreservat

  Syftet med reservatet är att "bevara en vacker och värdefull naturmiljö och att tillvarata de möjligheter området erbjuder till friluftsliv och rekreation".

 • Tyresta nationalpark och naturreservat

  Här finns den största och finaste urskogen söder om Dalälven, gott om vandringsleder och attraktiva rastplatser.

 • Hammarbergets naturreservat

  Hammarberget är starkt kuperat, mycket omväxlande och naturskönt. Det finns ädellövskogsklädda branter som avskärmar själva berget från den omgivande åkermarken vid Stormyra.

 • Dyviks lövängars naturreservat

  Dyviks lövängars naturreservat är beläget nästan längst ut på Brevikshalvön. Det är ett tilltalande kulturpräglat landskap som möter dig när du kommer till området.

 • Sandholmarnas naturreservat

  Naturreservatet är beläget på Brevikshalvöns södra del och består av en fastlandsdel, öarna Stora och Lilla Sandholmen samt ett vattenområde.

 • Dyviks naturreservat

  Reservatet är beläget långt ut på Brevikshalvön och beläget mot Ällmorafjärden.

 • Klövbergets naturreservat

  Vid Klövberget finns klippbad och vackra utsikter över Kalvfjärden. De välbesökta grottorna är länets bäst utvecklade förkastningsgrottor.

 • Rävnäset

  Rävnäset skjuter ut som en halvö i Albysjöns östra del och når nästan fram till fastlandet på andra sidan. På östra sidan ligger den lilla sjön Fatburen.

 • Öringesjön

  Öringesjön ligger i kommunens nordöstra del och delas med Nacka. Sjön är eutrof och hyser ett stort antal vattenväxter, faktiskt en av Södertörns artrikaste.

 • Tyresö skärgård

  Naturområdet Tyresö skärgård består främst av Ägnö och Härsö samt ett antal mindre öar kring dessa. Området består av karga, kraftigt kuperade öar med mager hällmarkstallskog i de högre lägena.

 • Fornudden

  Fornudden ligger i västra delen av Fornuddsparken och Kumlaviken i Trollbäcken. Området ligger naturskönt vid sjön Drevviken. I området finns ett gravfält från yngre järnålder; Kumla bygravfält.

 • Barnsjöområdet

  Barnsjöområdet med sin förtrollande miljö mitt i tätorten. Vattnets kvalité för bad är mycket bra.

 • Spirudden-Stavholmen

  Området ingår i landskapet kring Åva och ingår i Tyresta naturreservat sedan 1993, innan dess ingick området i Tyresta-Åva naturreservat.

 • Telegrafberget ska bli naturreservat

  Stadsbyggnadsförvaltningen har getts i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för Telegrafbergets naturreservat. Samråd med sakägare och ...

Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2018-01-24

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Kommunekolog
Göran Bardun
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2