Tyck till om tyreso.se

Upptäck Tyresö på cykel!

Tyresö har en cykelkarta som finns att hämta gratis i kommunens Servicecenter, på biblioteken och på turistbyrån. Eller beställ den under e-tjänster.

Den regionala cykelplanen för Stockholms län

Länets aktörer har tagit fram en regional cykelplan. Målet med planen är att 20 procent av arbetsresorna ska göras med cykel år 2030. Idag ligger den siffran på cirka fem procent för länet. Ett av de övergripande målen med cykelplanen är att kommunens cykelvägar ska vara trafiksäkra. Andra viktiga mål med cykelplanen är att cykelvägnätet i kommunen skall vara attraktivt, användarvänligt och framkomligt.

Cykelsatsningar 2017-2018

I vårt dagliga arbete ingår att se till så att cykelvägnätet byggs ut och underhålls i enlighet med cykelplanen och detta gör vi bland annat genom att i mån av möjlighet separera olika trafikslag ifrån varandra och genom att hastighetssäkra cykelpassager. Därtill arbetar vi med cykelfrämjande åtgärder i flertalet, om inte alla, detaljplaner samt i flertalet enskilda ärenden och främjandet om hållbara transporter, däribland cykel, genomsyrar i stort sett allt vi gör i vårt dagliga arbete.
Läs den regionala cykelplanen

Tyresö tillsammans med Nacka och Stockholms stad har byggt ihop cykelvägnätet och därmed förbättrat förutsättningarna för cyklisterna.

Cykla till jobbet

Allt fler cykelpendlar. Att välja cykeln som transportmedel är bra för miljön. För att underlätta så att fler ska cykla så tar vi kontinuerligt fram uppdaterade cykelkartor. Se även Nacka, Haninge och Stockholm stads cykelkartor, klicka på länken "Cykelkartor". Gudöbroleden ägs av Trafikverket och inte av Tyresö kommun, se karta.

Cykeltur

Cykelparkeringar och cykelpumpar

För information om var du kan parkera din cykel och var du hittar cykelpumpar, gå in på webbkartan och välj "Cykelparkering" eller "Cykelpump".

Cykelturer

 Det finns fyra förslag på cykelturer i olika delar av Tyresö. Kartorna är framtagna i samarbete med Cykelfrämjandet i Storstockholm, och Tyresö Naturskyddsförening. Dessa organisationer ordnar cykelturer i Tyresö som är öppna för alla, läs mer under länken "Cykelturer". 

Vi bjuder på luftVid Trollbäckens centrum, Tyresö centrum, på Strandtorget samt vid Rödingevägen finns cykelpumpar. Pumparna är utmärkta på våra cykelkartor.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-22