Tyck till om tyreso.se

Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

 

Vill du veta mer om...

 • Våra avfallstjänster

  Här kan du läsa om hur du ska hantera olika slags avfall som till exempel hushållsavfall, grovavfall, matavfall och farligt avfall. I vår e-tjänstportal kan du beställa de flesta av våra tjänster.
  Läs om kommunens avfallstjänster 

  Kommunen har avtal med Suez Recycling AB (tidigare SITA Sverige AB) för insamling av hushållsavfall, matavfall, grovavfall och elavfall samt tömning  av slam och fett i Tyresö kommun. 

  Blanketter boende och miljö

 • Återvinning

  Här lär du dig att sortera rätt, vad som händer med det du återvinner och var du kan lämna saker till second hand.
  Lär dig mer om återvinning

 • Kretsloppscentralen i Petterboda

  Under 2016 tog kretsloppscentralen i Petterboda emot cirka 80 000 besökare och sammanlagt cirka 9 000 ton grovavfall - vi är glada över att så många Tyresöbor bidrar till återvinning och bättre resursutnyttjande av vårt avfall!

  Du sorterar själv ditt avfall i containers enligt skyltningen. Har du svårt att hitta rätt plats, fråga gärna personalen. För ett smidigare besök - skriv ut skissen över centralen.
  Läs mer om kretsloppscentralen 

 • Abonnemang och taxor

  Läs om vad som ingår i ditt abonnemang samt hur du gör när du flyttar. I vår taxa hittar du priser på våra tjänster.
  Läs om våra abonnemang och renhållningstaxan 

  Kommunens avfallshantering bekostas med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige, inte av skattepengar.

  Blanketter boende och miljö

 • Digital VA- och renhållningskalender

  I vår digitala månadskalender hittar du information om vad som är på gång inom VA- och renhållningen månad för månad. Månadsbilderna är bidrag ur den fina konstnärskalender som våra Tyresökonstnärer i Konstrundan säljer.
  Se vad som händer månad för månad 

  Under december delas en broschyr med avfalls-, renhållnings- och VA-information ut till enfamiljshus och fritidshus i Tyresö.

   

   

 

Nyheter