Tyck till om tyreso.se

Boende och miljö

Här kan du läsa om nya bostadsprojekt och om vår kommunala service som renhållning, vatten, avlopp, gator och hur du söker bygglov.

mittbygge

Ny VA-taxa från 1 januari 2018

VA-taxa 2018
05 december 2017

Från årsskiftet ändras avgifterna för vatten och avlopp. Nya dagvattenavgifter införs och fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader förändras. Hur påverkar det dig?

Läs mer om nya VA-taxan

Har du frågor om busstrafiken?

Blåbuss
20 december 2017 Service

Det kommer många frågor om förändringar i busstrafiken. Det är SL som ansvarar för den, så du får vända dig dit. Kommunen protesterade mot försämringarna redan i våras, här kan du läsa om skrivelsen till SL.

Läs kommunens protest mot försämringar i busstrafiken

Dubbla vinster med lokal masshantering

21 november 2017

En vinst – både för ekonomi och miljö. Hur restmaterial från byggen hanteras är en viktig framtidsfråga för Tyresö som går i täten bland landets kommuner när det gäller lokal masshantering.

Läs mer om arbetet med masshantering
 

Nyheter

 • 17 januari 2018 Stadsplanering

  Detaljplan Kryddvägen etapp 2 har vunnit laga kraft

  Den 27 december 2017 vann detaljplanen för Kryddvägen etapp 2 laga kraft.

 • 16 januari 2018

  Återvinningsstationen vid Raksta snart tillbaka!

  Den 25 januari ställs återvinningsstationen vid Rakstabadet i Tyresö ut igen efter att platsen byggts om. Den nya stationen innehåller fler materialslag än tidigare då den nya platsen är större och bättre anpassad för insamlingen.

 • 15 januari 2018

  Sprängningar vid Bollmora allé

  Under vecka 3-8 kommer det att pågå sprängningsarbete vid bygget av det som kallas Järnet 7, vid norra delen av Bollmora allé. Trafiken kommer att stoppas kort just när sprängningarna sker.

 • 11 januari 2018 Miljö

  Södertörnskommunerna har mer än halverat utsläppen

  Vi har halverat varuleveranserna till de kommunala verksamheterna. Koldioxidutsläppen och hälsoskadliga luftföroreningar har därmed minskats med 70 procent! Detta framkommer i en färsk rapport.

 • 30 december 2017

  Ny pumpstation anläggs i Fornuddsparken

  Vi anlägger en ny pumpstation på Fornuddsvägen 61 (vid scoutstugan). Efter att den nya stationen driftsatts rivs den gamla pumpstationen våren 2018.

 • 27 december 2017

  VA- och renhållningsbroschyr 2018

  I år skickar vi inte ut vår VA- och renhållningsbroschyr, men den kan från slutet av januari hämtas i kommunens Servicecenter eller beställas under e-tjänster.

 • Fler nyheter Prenumerera

Högermeny

Fornudden

Fornudden

Plan för Fornudden

Vi bygger ny skola, nytt äldreboende och förbättrar Fornuddsparken.

Länk till webbplats för översiktsplaneringen

Nu finns en ny översiktsplan. Klicka på bilden och läs om hur Tyresö kan utvecklas fram till 2035.

Matavfallsinsamling

Matavfallsinsamling