Tyck till om tyreso.se

Boende och miljö

Det är populärt att bo i Tyresö. Det byggs nya lägenheter och småhus på många platser i kommunen – ofta i naturnära lägen. Vi är rädda om vår ”gröna” karaktär med närhet till skog, sjöar och hav.
Här kan du läsa om nya bostadsprojekt och om vår kommunala service som renhållning, vatten, avlopp, gator och hur du söker bygglov.

Tyck mer om framtidens Tyresö!

Tyck om Tyresö 2035
27 juni 2016

Dialogen kring ny översiktsplan startade 2013. Nu har alla synpunkter, idéer och önskemål vi fått in under den tidiga dialogen och samrådet vävts samman i ett utvecklat förslag som ställs ut för granskning under perioden 1 juli – 31 oktober 2016.

Läs mer om hur du kan få information och påverka

Så kan Fornuddsparken få nytt liv

Skiss över Fornuddsparken
30 maj 2016 Stadsplanering

Planerna för Fornuddens nya skola, det nya äldreboendet och en förskola börjar ta form. Dessutom har ett förslag till utveckling av parken tagits fram. Tanken är att öppna upp mot vattnet, skapa en strandpromenad, fler sittmöjligheter och blomsterprakt.

Läs mer om planerna för Fornuddsparken

Wättingeområdet utvecklas med 1 000 bostäder

Wättingestråket, Alma arkitekter
30 maj 2016

Den viktiga gröna kilen Wättinge­stråket ska utvecklas som plats för möten och rekreation. Cirka 1 000 nya bostäder planeras samtidigt som dess ekologiska spridningsstråk för djur och växter bevaras och utvecklas.

Läs mer om planerna för Wättingeområdet

Tyresö deltar i mässan Business Arena

Business Arena
29 juni 2016 Stadsplanering

Den 21-22 september arrangeras mässan Business Arena på Stockholm Waterfront Congress Centre. Tyresö kommun deltar i utställningen och berättar om pågående och kommande satsningar inom samhällsbyggnad och de möjligheter dessa ger branschens aktörer.

Läs mer om mässan
 

Nyheter