Tyck till om tyreso.se

Boende och miljö

Här kan du läsa om nya bostadsprojekt och om vår kommunala service som renhållning, vatten, avlopp, gator och hur du söker bygglov.

mittbygge

Markanvisningstävling för Wättinge

Visionsbild för kvarter i Wättinge
20 oktober 2017

Till och med 21 december pågår markanvisningstävling för första etappen av den nya stadsdelen Wättinge. Det innebär att byggherrar får komma med förslag på hur de skulle vilja bygga i området.

Läs mer om Wättinge och tävlingen

Ska du installera eller ändra din eldstad?

Foto Ellinor Nordin
02 november 2017 Stadsplanering

Om du ska installera eller ändra en eldstad måste du anmäla detta till kommunen. Detta är ett krav, eftersom en felaktigt installerad eller ändrad eldstad kan ge ökad brandrisk.

Läs mer om anmälan för en eldstad

Minitorg med fokus på Trollbäckens framtid

Mini-torg vid Alléplan
25 oktober 2017

Har du sett parken som poppat upp mitt på parkeringsplatsen i Trollbäckens centrum? Denna tillfälliga parkyta visar hur Alléplan kan upplevas i framtiden.

Läs mer om minitorget och planprogrammet
 

Nyheter


Högermeny

Fornudden

Fornudden

Plan för Fornudden

Vi bygger ny skola, nytt äldreboende och förbättrar Fornuddsparken.

Länk till webbplats för översiktsplaneringen

Nu finns en ny översiktsplan. Klicka på bilden och läs om hur Tyresö kan utvecklas fram till 2035.

Matavfallsinsamling

Matavfallsinsamling