Tyck till om tyreso.se

Boende och miljö

Populärt att bo i Tyresö

Det är populärt att bo i Tyresö. Det byggs nya lägenheter och småhus på många platser i kommunen – ofta i naturnära lägen. Vi är rädda om vår ”gröna” karaktär med närhet till skog, sjöar och hav.

Här kan du läsa om nya bostadsprojekt och om vår kommunala service som renhållning, vatten, avlopp, gator och trafik. Du kan också följa samhällsplaneringen och få vägledning inför ett bygge. Vid akuta fel på kommunens VA-nät, gator eller fastigheter efter kontorstid, ring 798 44 44.

Kvarter 5 och 2 på vänster sida sett från norr

Se förslagen till Norra Tyresö Centrum etapp 1

19 november 2014

I juni utlystes en markanvisningstävling för Norra Tyresö Centrum etapp 1. Nu kan alla inkomna bidrag ses här på webbplatsen och till årskiftet även i Tyresö kommuns Servicecenter.

Läs mer om utställning och förslag
SKISSBILD

Hösten är här! Vill du installera en braskamin eller eldstad?

24 november 2014

Lämna in en anmälan till bygglovenheten och invänta startbesked innan installation och sotarbesiktning får ske. En anmälan kan också krävas om du ska göra åtgärder i redan befintlig braskamin eller eldstad.

Läs mer om anmälan
Naturbild

Förslag till nytt naturreservat

21 oktober 2014 Fritid

Nu finns ett förslag till inrättande av Klövbergets naturreservat inom del av fastigheterna Brevik 1:1, Dyvik 1:1 och Ällmora 1:144. Samråd mellan 21 oktober och 18 december.

Läs mer om Klövberget
Årets miljöpristagare 2014

Årets miljöpris till Spiralspecialisten

17 november 2014

Årets miljöpris gick 2014 till Anki Ewrelius och Marie Höglund på Spiralspecialisten. Priset delas ut för att visa uppskattning och för att stimulera flera till att utveckla miljöarbetet på sin arbetsplats.

Läs mer om deras miljöarbete
Vindkraftverk i Dalarna

Nu drar Tyresös vindkraftverk igång

12 november 2014 Miljö

Den 15 november sätts Tyresö kommuns vindkraftverk i Dalarna i drift. Kraftverket kommer att stå för nästan en fjärdedel av kommunens totala elenergibehov. Ett nytt bolag har skapats för ändamålet – Tyresö Vind AB.

Läs mer om vindkraftverket
 

Nyheter

 • 28 november 2014

  Nacka kommun förbjuder lagring och krossning vid Tyresövägen

  Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslutet att förbjuda verksamheten är nu giltigt. De har förbjudit NCC Roads AB att etablera en verksamhet för att lagra massor samt sortera och krossa berg och grus.

 • 27 november 2014

  Presentation av tävlingsbidragen för de nya stadskvarteren

  Välkommen på en presentation av de bidrag för byggnation som inkom till etapp 1 för Norra Tyresö Centrum. Personal från samhällsbyggnadsförvaltningen finns på plats i aulan på Tyresö gymnasium den 4 december mellan klockan 19.00 till 20.00.

 • 26 november 2014

  Ny förskola vid Njupkärrs skola

  Den nya förskolan bredvid Njupkärrs skola är klar. Slutbesiktningen påbörjades 21 november och nya Njupkärrs förskola kommer att överlämnas till verksamheten under vecka 50.

 • 25 november 2014

  Översvämningsrisker

  Vid ett häftigt regn kan det inträffa att dagvattenledningssystemet blir överbelastat. Lär dig vad du som fastighetsägare kan göra för att avlasta dagvattenledningssystemet

 • 25 november 2014

  Se upp för vilt i mörkret!

  Djuren och du finns på samma väg. I Tyresö sker ett 50-tal påkörningar varje år, främst är det rådjur som drabbas. Lär dig om hur du märker upp olycksplatsen och om hur du förebygger olyckor.

 • 25 november 2014

  Ny byggnad för LSS-boendet Villa Linde

  Den befintliga byggnaden som LSS-boendet Villa Linde vistats i på Lindevägen 44 har rivits och en ny ska uppföras. Arbetet beräknas vara klart i maj 2015.

 • Fler nyheter Prenumerera

Högermeny

Information

Information

resval tyresöLäs om alla aktiviteter Tyresö kommun genomför inom ramen för Resval Tyresö.

Skattekollen

Skattekollen

Skattekollen_

Räkna ut exakt hur dina skattepengar fördelas bland kommunens verksamheter.
Till skattekollen