Tyck till om tyreso.se

Boende och miljö

Det är populärt att bo i Tyresö. Det byggs nya lägenheter och småhus på många platser i kommunen – ofta i naturnära lägen. Vi är rädda om vår ”gröna” karaktär med närhet till skog, sjöar och hav.
Här kan du läsa om nya bostadsprojekt och om vår kommunala service som renhållning, vatten, avlopp, gator och hur du söker bygglov.

Tyck till om bussarna i Tyresö!

SL enkät
26 januari 2016

Här kan du svara på en enkät om hur du tycker att kollektivtrafiken ska fungera. Hur ska den utvecklas? Vad skulle göra att du oftare tar bussen?

Här kan du tycka till om kollektivtrafiken

Wättingestråkets utveckling – så går vi vidare

Wättingestråket Alma Arkitekter AB
26 januari 2016 Stadsplanering

Under hela november 2015 hade Tyresöborna möjlighet att tycka till om Wättingestråket idag och i framtiden. Johanna Ronnheden, landskapsarkitekt och projektledare, berättar om hur arbetet fortsätter.

Läs mer om utvecklingen av stråket

Sök bygglov elektroniskt via mittbygge.se

Hus
13 oktober 2015

På mittbygge.se kan du ansöka om bygglov, rivningslov, marklov eller göra en anmälan. Du kan fortsätta med en påbörjad ansökan, skicka in kompletterande handlingar och följa dina ärenden ända fram till beslut.

Läs mer om "Mittbygge"
 

Nyheter

 • 05 februari 2016

  Tillsyn av enskilda avlopp under 2016

  Under 2016 kommer Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund inspektera ca 75 enskilda avlopp i Sjöberga på Brevikshalvön. Fastighetsägare som är berörda av årets tillsyn får brev under februari 2016.

 • 04 februari 2016 Service

  Sök bygglov digitalt

  Via portalen mittbygge.se kan du söka bygglov när det passar dig och du får snabb återkoppling via sms eller e-post.

 • 27 januari 2016 Kultur

  Snart blir det mer offentlig konst i Tyresö

  Nu byggs det mycket i Tyresö. Bland annat ska Norra Tyresö Centrum växa fram de närmaste åren. Men blir det någon satsning på konst där? Vi frågade Charlotte Gyllner, konstansvarig kultursekreterare.

 • 27 januari 2016

  Sju myter om återvinning

  Det finns en hel del seglivade myter om återvinning. Det rapporterar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som i ett pressmeddelande vill bemöta några av dem med fakta. Här kan du kolla hur många du gått på!

 • 27 januari 2016

  Släng småelektronik i Samlaren

  Du behöver inte åka till kretsloppscentralen för att lämna småelektronik. För att underlätta för dig som tyresöbo att göra rätt, finns det två insamlingsskåp ”Samlaren”.

 • 27 januari 2016 Stadsplanering

  Samråd över ändring av detaljplaner för Plåtslagaren 11

  Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplaner för fastigheten Plåtslagaren 11. Vi vill nu ha in synpunkter på förslaget.

 • Fler nyheter Prenumerera