Tyck till om tyreso.se

Boende och miljö

Här kan du läsa om nya bostadsprojekt och om vår kommunala service som renhållning, vatten, avlopp, gator och hur du söker bygglov.

Tyresö klättrar i miljöranking

29 juni 2017

Åter igen är Tyresö bland de 50 bästa kommunerna i landet när det gäller bland annat klimatanpassning, ekologiska livsmedel, naturskyddsreservat, miljöbilar och cykelvägar.

Läs mer om miljörankingen

Byggstart för hyresrätter på flera håll

Första spadtag Kryddvägen
13 juni 2017

I dagarna har flera byggen av hyresrätter påbörjats i Bollmora. Vid såväl Kryddvägen i södra Bollmora som vid kvarteret Järnet 7 i norra Bollmora, har det firats med första sprängning respektive spontning.

Läs mer

Gångväg byggs längs med Tyresövägen

karta
30 juni 2017

Nu inleder vi arbetet med att anlägga en 110 meter lång gångbana längs med Tyresövägen i höjd med Rotviksvägen. Arbetet beräknas hålla på i sex veckor.

Läs mer om den nya gångbanan

Cykelbana byggs längs Njupkärrsvägen

05 juli 2017

Snart inleds arbetet med att bygga en gång- och cykelbana längs Njupkärrsvägen. Arbetet väntas vara klart i höst och under tiden kommer framkomligheten försämras något.

Läs mer om cykelbanan
 

Nyheter


Högermeny

Fornudden

Fornudden

Plan för Fornudden

Vi bygger ny skola, nytt äldreboende och förbättrar Fornuddsparken.

Länk till webbplats för översiktsplaneringen

Nu finns en ny översiktsplan. Klicka på bilden och läs om hur Tyresö kan utvecklas fram till 2035.

Matavfallsinsamling

Matavfallsinsamling