Tyck till om tyreso.se

Boende och miljö

Det är populärt att bo i Tyresö. Det byggs nya lägenheter och småhus på många platser i kommunen – ofta i naturnära lägen. Vi är rädda om vår ”gröna” karaktär med närhet till skog, sjöar och hav.
Här kan du läsa om nya bostadsprojekt och om vår kommunala service som renhållning, vatten, avlopp, gator och hur du söker bygglov.

Tyck mer om framtidens Tyresö!

Tyck om Tyresö 2035
27 juni 2016

Dialogen kring ny översiktsplan startade 2013. Nu har alla synpunkter, idéer och önskemål vi fått in under den tidiga dialogen och samrådet vävts samman i ett utvecklat förslag som ställs ut för granskning under perioden 1 juli – 31 oktober 2016.

Läs mer om hur du kan få information och påverka

Så kan Fornuddsparken få nytt liv

Skiss över Fornuddsparken
30 maj 2016 Stadsplanering

Planerna för Fornuddens nya skola, det nya äldreboendet och en förskola börjar ta form. Dessutom har ett förslag till utveckling av parken tagits fram. Tanken är att öppna upp mot vattnet, skapa en strandpromenad, fler sittmöjligheter och blomsterprakt.

Läs mer om planerna för Fornuddsparken

Wättingeområdet utvecklas med 1 000 bostäder

Wättingestråket, Alma arkitekter
30 maj 2016

Den viktiga gröna kilen Wättinge­stråket ska utvecklas som plats för möten och rekreation. Cirka 1 000 nya bostäder planeras samtidigt som dess ekologiska spridningsstråk för djur och växter bevaras och utvecklas.

Läs mer om planerna för Wättingeområdet
 

Nyheter

 • 29 juli 2016

  Framtidens Tyresö på Instagram

  Under sista veckan i juli ägnas vårt Instagram-konto åt förslaget till ny översiktsplan. Följ Emma Shepherson, projektledare inom översiktsplanenheten, när hon tar sig runt till platser I Tyresö som kan komma att utvecklas.

 • 29 juli 2016

  Kommunen tillåter inte upplagsplatser runt träd

  Med anledning av artikeln i "Mitt i Tyresö" så vill vi informera om att detta upplag hade hamnat där olovandes och togs bort kort efter det att kommunen fått vetskap om det.

 • 19 juli 2016 Miljö

  Information om allemansrätten på flera språk

  Alla är välkomna ut i naturen. Naturvårdsverkets broschyr om allemansrätten finns nu på ännu flera språk.

 • 01 juli 2016

  Efterlysning - har du sett en jätteloka?

  Jättelokan hotar att slå ut andra växter och växtsaften orsakar brännskador. Därför måste vi hjälpas åt med att utrota den. Jättelokor på din tomt är du skyldig att bekämpa. Rapportera in om du ser en!

 • 30 juni 2016

  Tyresö först i Sverige med FN:s nya hållbarhetsmål

  FN:s medlemsländer har fastslagit 17 globala mål som ska gälla fram till 2030. Tyresö är först ut i landet med att ta hänsyn till målen i översiktsplanens hållbarhetsbedömning. Det ger ett bredare perspektiv på hållbarhet – inte bara miljö och folkhälsa.

 • 29 juni 2016

  Almedalen 6/7: Från markanvisning till färdig bostad

  Hur kan kommunerna arbeta för en effektivare markanvisningsprocess? Jenny Linné, avdelningschef mark och exploatering, i Tyresö kommun deltar i Business Arenas seminarium om hur vi kan snabba på bostadsbyggandet. Välkommen att lyssna!

 • Fler nyheter Prenumerera