Tyck till om tyreso.se

Boende och miljö

Det är populärt att bo i Tyresö. Det byggs nya lägenheter och småhus på många platser i kommunen – ofta i naturnära lägen. Vi är rädda om vår ”gröna” karaktär med närhet till skog, sjöar och hav.
Här kan du läsa om nya bostadsprojekt och om vår kommunala service som renhållning, vatten, avlopp, gator och hur du söker bygglov.

Tyck mer om framtidens Tyresö!

Tyck om Tyresö 2035
27 juni 2016

Dialogen kring ny översiktsplan startade 2013. Nu har alla synpunkter, idéer och önskemål vi fått in under den tidiga dialogen och samrådet vävts samman i ett utvecklat förslag som ställs ut för granskning under perioden 1 juli – 31 oktober 2016.

Läs mer om hur du kan få information och påverka

Så kan Granängstorget utvecklas

Granängstorget i framtiden?
20 september 2016

Just nu pågår samråd kring en ny detaljplan för Granängstorget. Fram till 27 september kan du tycka till om planerna att bygga 420 nya bostäder och utveckla torget som servicepunkt och mötesplats.

Läs mer och se skisser på framtida Granängstorget

Ny chans att tycka till om Wättingeområdet

Wättingestråket alma arkitekter
29 augusti 2016 Stadsplanering

Cirka 800 nya bostäder och en rejäl satsning på offentliga miljöer. Framtidsplanerna för Wättingeområdet är stora. Nu finns chansen att tycka till då planprogrammet går ut på samråd.

Läs om utvecklingen av Wättinge
 

Nyheter

 • 26 september 2016

  Bygglovrådgivning 29 september

  Välkommen att boka nästa rådgivningstillfälle. Kontakta Servicecenter på 08-5782 91 00 för att boka tid.

 • 23 september 2016 Miljö

  Ett nytt naturreservat i Tyresö

  Klövberget har blivit naturreservat, det innebär att 43% av kommunens landareal nu är skyddad natur. Tyresö är den femte högst rankade kommunen i Sverige, om man ser till andelen totalt skyddad naturmark.

 • 23 september 2016

  Tyresö medlem i Sveriges Ekokommuner

  Sedan augusti i år är Tyresö kommun medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM).

 • 21 september 2016

  Söndagsöppet på Kretsloppscentralen

  Under hösten har kretsloppscentralen i Petterboda söndagsöppet under fyra veckor med start 25 september.

 • 21 september 2016

  Sju myter om återvinning

  Det finns en hel del seglivade myter om återvinning. Det rapporterar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som i ett pressmeddelande vill bemöta några av dem med fakta. Här kan du kolla hur många du gått på!

 • 19 september 2016

  VA-arbeten på Bollmoravägen

  Med anledning av nybyggnationen av bostadsområdet Hasselbacken så måste en stor vattenledning flyttas. I dagsläget ligger ledningen där Tyresö bostäder ska börja bygga.

 • Fler nyheter Prenumerera