Tyck till om tyreso.se

Boende och miljö

Populärt att bo i Tyresö

Det är populärt att bo i Tyresö. Det byggs nya lägenheter och småhus på många platser i kommunen – ofta i naturnära lägen. Vi är rädda om vår ”gröna” karaktär med närhet till skog, sjöar och hav.

Här kan du läsa om nya bostadsprojekt och om vår kommunala service som renhållning, vatten, avlopp, gator och trafik. Du kan också följa samhällsplaneringen och få vägledning inför ett bygge. Vid akuta fel på kommunens VA-nät, gator eller fastigheter efter kontorstid, ring 798 44 44.

Naturbild

Förslag till nytt naturreservat

21 oktober 2014 Fritid

Nu finns ett förslag till inrättande av Klövbergets naturreservat inom del av fastigheterna Brevik 1:1, Dyvik 1:1 och Ällmora 1:144. Samråd mellan 21 oktober och 18 december.

Läs mer om Klövberget
Busskylt

Många vill minska bilberoendet

16 oktober 2014 Trafik

I en resvaneundersökning för östra Tyresö har viljan att byta färdsätt undersökts. Många vill minska sitt bilberoende och tätare bussturtrafik önskas.

Läs mer om resvaneundersökningen
SKISSBILD

Hösten är här! Vill du installera en braskamin eller eldstad?

14 oktober 2014

Lämna in en anmälan till bygglovenheten och invänta startbesked innan installation och sotarbesiktning får ske. En anmälan kan också krävas om du ska göra åtgärder i redan befintlig braskamin eller eldstad.

Läs mer om anmälan
 

Nyheter

 • 24 oktober 2014 Fritid

  Tyresöbor tyckte till om Alby, nu utför vi

  I en enkät som gick ut till Tyresöborna i fjol om hur Alby kan utvecklas visade många intresse för discgolf. Många ville också att något skulle göras åt den gamla skidbacken.

 • 23 oktober 2014

  Stölder av vinterdäck

  Så är vintern på väg - ja, i alla fall i tjuvarnas värld! På hösten ökar vanligtvis stölder av bland annat bildäck. Så nu är det dags att ha uppsikt över däcken som kanske ligger i garaget eller i något förråd.

 • 21 oktober 2014

  Snabbladdstationen tillfälligt nedmonterad

  Snabbladdstationen för elbilar i Tyresö centrum är tillfälligt nermonterad för reparation och uppgradering. Laddstationen beräknas vara igång igen under november månad.

 • 20 oktober 2014

  Detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål

  Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett granskningsförslag för detaljplan gällande del av fastigheterna Grindstolpen 1 samt Strand 1:2 inom Tyresö kommun, Stockholms län. Nu vill vi ha dina synpunkter på förslaget.

 • 20 oktober 2014

  Gratis föredrag 29 oktober - våga vara ANNOlunda

  Kom och hör mer om att våga vara ANNOlunda. Anno Pannonen berättar om livets små äventyr som kan leda till större självmedvetenhet!

 • 08 oktober 2014

  Tack ni som besökte oss på Business Arena!

  Tyresö växer och på sikt kan här byggas upp till 20 000 nya bostäder. Det storstadsnära läget och löftet om tydliga krav och snabba planeringprocesser tilltalar fastighetsbranschen och många nya kontakter knöts på Business Arena i Stockholm, september 2014.

 • Fler nyheter Prenumerera

Högermeny

Information

Information

resval tyresöLäs om alla aktiviteter Tyresö kommun genomför inom ramen för Resval Tyresö.