Tyck till om tyreso.se

Boende och miljö

Populärt att bo i Tyresö

Det är populärt att bo i Tyresö. Det byggs nya lägenheter och småhus på många platser i kommunen – ofta i naturnära lägen. Vi är rädda om vår ”gröna” karaktär med närhet till skog, sjöar och hav.

Här kan du läsa om nya bostadsprojekt och om vår kommunala service som renhållning, vatten, avlopp, gator och trafik. Du kan också följa samhällsplaneringen och få vägledning inför ett bygge. Vid akuta fel på kommunens VA-nät, gator eller fastigheter efter kontorstid, ring 798 44 44.

Naturbild

Förslag till nytt naturreservat

21 oktober 2014 Fritid

Nu finns ett förslag till inrättande av Klövbergets naturreservat inom del av fastigheterna Brevik 1:1, Dyvik 1:1 och Ällmora 1:144. Samråd mellan 21 oktober och 18 december.

Läs mer om Klövberget
Busskylt

Många vill minska bilberoendet

16 oktober 2014 Trafik

I en resvaneundersökning för östra Tyresö har viljan att byta färdsätt undersökts. Många vill minska sitt bilberoende och tätare bussturtrafik önskas.

Läs mer om resvaneundersökningen
SKISSBILD

Hösten är här! Vill du installera en braskamin eller eldstad?

27 oktober 2014

Lämna in en anmälan till bygglovenheten och invänta startbesked innan installation och sotarbesiktning får ske. En anmälan kan också krävas om du ska göra åtgärder i redan befintlig braskamin eller eldstad.

Läs mer om anmälan
 

Nyheter

 • 31 oktober 2014 Fritid

  Gratis naturguidning 4 november

  Välkommen på en lättvandrad guidning till Kolardammarna och Alby. Bävern har lämnat spår i strandkanten och byggt en hydda på en ö i centrala dammen. Vid Ahlstorp och Uddby finns gamla kulturmarker med bygravfält, hassellundar och grovstammiga ekar.

 • 31 oktober 2014

  Del av Gimmersta 1:1

  Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring genom tillägg till gällande detaljplan för fastigheten Del av Gimmersta 1:1. Nu vill vi ha dina synpunkter på förslaget.

 • 30 oktober 2014

  Ny byggnad för LSS-boendet Villa Linde

  Den befintliga byggnaden som LSS-boendet Villa Linde vistats i har rivits och en ny ska uppföras. Arbetet beräknas vara klart i maj 2015.

 • 28 oktober 2014

  Nacka kommun förbjuder lagring och krossning vid Tyresövägen

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har förbjudit NCC Roads AB att etablera en verksamhet för att lagra massor samt sortera och krossa berg, grus med mera på den plats företaget önskat. NCC kan överklaga inom tre veckor från att man fick del av beslutet.

 • 27 oktober 2014

  Cykelsignal Bollmoravägen

  Tisdag 28 oktober börjar arbetet med att förse trafiksignalen i korsningen Njupkärrsvägen/Bollmoravägen med en cykelsignal. I helgen kommer signalerna att stängas ned.

 • 24 oktober 2014 Fritid

  Tyresöbor tyckte till om Alby, nu utför vi

  I en enkät som gick ut till Tyresöborna i fjol om hur Alby kan utvecklas visade många intresse för discgolf. Många ville också att något skulle göras åt den gamla skidbacken.

 • Fler nyheter Prenumerera

Högermeny

Information

Information

resval tyresöLäs om alla aktiviteter Tyresö kommun genomför inom ramen för Resval Tyresö.