Tyck till om tyreso.se

Boende och miljö

Det är populärt att bo i Tyresö. Det byggs nya lägenheter och småhus på många platser i kommunen – ofta i naturnära lägen. Vi är rädda om vår ”gröna” karaktär med närhet till skog, sjöar och hav.
Här kan du läsa om nya bostadsprojekt och om vår kommunala service som renhållning, vatten, avlopp, gator och hur du söker bygglov.

Sortera matresten - en regional matavfallskampanj

Sortera matresten
10 oktober 2016

Väljer du att pastapendla, åka på rotfruktsresa eller köra bilen på baconbränsle? Under vecka 41 och 42 pågår en regional matavfallskampanj där alla kommuner i Stockholms län samarbetar.

Läs mer om hur du kommer igång med att sortera matavfall

Tyck mer om framtidens Tyresö!

Tyck om Tyresö 2035
27 juni 2016

Dialogen kring ny översiktsplan startade 2013. Nu har alla synpunkter, idéer och önskemål vi fått in under den tidiga dialogen och samrådet vävts samman i ett utvecklat förslag som ställs ut för granskning under perioden 1 juli – 31 oktober 2016.

Läs mer om hur du kan få information och påverka

Ska du installera eller ändra din eldstad?

Foto Ellinor Nordin
11 oktober 2016 Stadsplanering

Om du ska installera eller ändra en eldstad måste du anmäla detta till kommunen. Detta är ett krav, eftersom en felaktigt installerad eller ändrad eldstad kan ge ökad brandrisk.

Läs mer om anmälan för en eldstad
 

Nyheter

 • 25 oktober 2016

  Hundrastgården stängs för markarbeten

  Hundrastgården behöver dräneras, imorgon den 26 oktober klockan 07:00 stänger vi av den för markarbeten. Förhoppningsvis hinner vi klart före helgen. Annars tar det tills i början på nästa vecka.

 • 24 oktober 2016

  Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Skarvstigen

  Vatten och avloppsledningarna i Skarvstigen är från 1950-talet och i dåligt skick och ska nu bytas ut. Arbetena kommer att påbörjas i vecka 46-47 och januari ut.

 • 24 oktober 2016

  Din mjölkförpackning gör skillnad!

  Det är lätt att tro att en förpackning mer eller mindre inte gör någon skillnad för materialåtervinningen eller för miljön, men varje förpackning gör faktiskt stor skillnad!

 • 24 oktober 2016

  Byte av insamlingsbehållare på Tyresös återvinningsstationer

  Vecka 44 börjar FTI byta ut behållarna på återvinningsstationerna i Tyresö. Under bytesperioden kan det bli störningar i tillgängligheten för just den station där bytet pågår, FTI ber om överseende med detta. Arbetet beräknas pågå under tre veckor.

 • 24 oktober 2016 Stadsplanering

  Granskning av detaljplan för Näsby 4:1106 m.fl. pågår

  Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Näsby 4:1106 m.fl. Granskningsförslaget finns utställt mellan 24 oktober och 10 november. Välkomna att lämna in synpunkter.

 • 23 oktober 2016

  Vad betyder P-skylten?

  Åtta av tio vet inte vad en P-skylt utan tilläggsskylt betyder. Vet du? Läs här vad som gäller och undvik böter.

 • Fler nyheter Prenumerera