Tyck till om tyreso.se

Boende och miljö

Här kan du läsa om nya bostadsprojekt och om vår kommunala service som renhållning, vatten, avlopp, gator och hur du söker bygglov.

Nu är översiktsplanen Tyresö 2035 antagen

Tillsammans formar vi Tyresö
18 maj 2017 Stadsplanering

Den nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 18 maj 2017. Den visar i vilken riktning Tyresö ska utvecklas fram till år 2035. Tack alla som bidragit med idéer och synpunkter under medborgardialogen.

Läs mer om översiktsplanen Tyresö 2035

Körfält på Bollmoravägen stängs av

Hasselbacken
02 maj 2017

Från vecka 19 kommer ett av körfälten på Bollmoravägen att vara avstängt under cirka fem veckors tid. Avstängningen gäller sträckan Björkbacksvägen - Granängsvägen.

Risk för köer på Bollmoravägen i vår

Satsning på säkrare trafikmiljö i Tyresö

08 maj 2017

Under maj påbörjas arbetet med att anlägga en gång- och cykelbana längs Njupkärrsvägen. Arbetet är en del i kommunens satsning på att återinvestera pengar från markförsäljning i offentliga miljöer.

Ny cykelbana längs Njupkärrsvägen

Klipp till – och förhindra olyckor

Klipp till
11 maj 2017 Trafik

Det är grönt och skönt i Tyresö. Men grönskan skymmer lätt sikten i trafiken. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri, om en olycka inträffar kan du ställas till svars.

Här kan du läsa eller ladda hem Klipp till-foldern
 

Nyheter


Högermeny

Fornudden

Fornudden

Plan för Fornudden

Vi bygger ny skola, nytt äldreboende och förbättrar Fornuddsparken.

Länk till webbplats för översiktsplaneringen

Nu finns en ny översiktsplan. Klicka på bilden och läs om hur Tyresö kan utvecklas fram till 2035.

Matavfallsinsamling

Matavfallsinsamling