Tyck till om tyreso.se

Boende och miljö

Det är populärt att bo i Tyresö. Det byggs nya lägenheter och småhus på många platser i kommunen – ofta i naturnära lägen. Vi är rädda om vår ”gröna” karaktär med närhet till skog, sjöar och hav.
Här kan du läsa om nya bostadsprojekt och om vår kommunala service som renhållning, vatten, avlopp, gator och hur du söker bygglov.

Sortera matresten - en regional matavfallskampanj

Sortera matresten
10 oktober 2016

Väljer du att pastapendla, åka på rotfruktsresa eller köra bilen på baconbränsle? Under vecka 41 och 42 pågår en regional matavfallskampanj där alla kommuner i Stockholms län samarbetar.

Läs mer om hur du kommer igång med att sortera matavfall

Tyck mer om framtidens Tyresö!

Tyck om Tyresö 2035
27 juni 2016

Dialogen kring ny översiktsplan startade 2013. Nu har alla synpunkter, idéer och önskemål vi fått in under den tidiga dialogen och samrådet vävts samman i ett utvecklat förslag som ställs ut för granskning under perioden 1 juli – 31 oktober 2016.

Läs mer om hur du kan få information och påverka

Ska du installera eller ändra din eldstad?

Foto Ellinor Nordin
11 oktober 2016 Stadsplanering

Om du ska installera eller ändra en eldstad måste du anmäla detta till kommunen. Detta är ett krav, eftersom en felaktigt installerad eller ändrad eldstad kan ge ökad brandrisk.

Läs mer om anmälan för en eldstad
 

Nyheter

 • 21 oktober 2016

  Koll på vad du inte får slänga i hushållsavfallet?

  Många vad nagellack, målarfärg, mobiltelefoner, lågenergilampor och sladdar har gemensamt. Vet du?

 • 18 oktober 2016 Fritid

  Gratis naturguidning 22 oktober

  Följ med Martina Kiibus på en vandring utmed brusande vattenfall, mossrika granskogar och karga hällmarkstallskogar. Tyresö-Flaten har beskrivits som en av Stockholmstraktens vackraste insjöar.

 • 12 oktober 2016

  Beläggningsarbeten på Näsbyvägen

  Med anledning av det dåliga skicket kommer vi att asfaltera om en del av Näsbyvägen vecka 42 och 43 . Vi är medvetna om att det kommer innebära störningar under pågående arbete och ber om förståelse för det.

 • 11 oktober 2016

  Svårt att lösa akuta bostadsbehov

  Det är brist på bostäder i Tyresö. Många vill flytta hit och även kommunen behöver bostäder för socialt utsatta och nyanlända som anvisas till Tyresö enligt den nya bosättningslagen. Kommunen arbetar nu med flera olika spår för att klara utmaningen.

 • 05 oktober 2016

  Eldningsveckor i Tyresö

  Under veckorna 41 och 42 får du elda grenar och ris om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall. Du får elda bara om det inte stör någon eller medför brandrisk.

 • 30 september 2016

  Nu hämtas matavfallet varannan vecka

  Nu går vi mot kallare tider och övergår därför till vinterhämtning av matavfall för villahushåll. Från och med 1 oktober till och med 31 mars hämtas matavfallet varannan vecka.

 • Fler nyheter Prenumerera