Brottsstatistik Tyresö kommun

Här kan du läsa aktuell statistik över anmälda brott i Tyresö kommun. Här redovisas totala mängden polisanmälda brott, samt de enskilda brottskategorierna bostadsinbrott, misshandel, skadegörelse och narkotikabrott.

Polisen har olika brottskoder, som förklarar vilka brott som avses.

Om du vill titta närmre på hur brott klassificeras klicka på länk nedan. Här kan du se hur brott klassificeras enligt Brå.

Brå:s klassificering av brott pdf

Antal anmälda brott i Tyresö kommun

Nedan visas statistik på anmälda brott till polisen under veckorna 1-38 under åren 2015-2019. Statistiken kommer löpande att uppdateras med flera veckor ju längre period av 2019 som gått.

Sammanfattningsvis tenderar de anmälda brotten i Tyresö att minska. Nedan visas även några specifika brottskategorier var och en för sig.

Totalt i år, till och med vecka 38, har 3386 brott i Tyresö kommun anmälts till polisen.

Totalt hittills i år, 2019 har 3386 brott i Tyresö kommun anmälts till polisen. Förra året vid samma tidpunkt hade 3431 brott anmälts.

Bostadsinbrott

Bostadsinbrott innefattar inbrott i såväl flerfamiljshus som radhus och villa. Diagrammet visar både försök till- och fullbordade inbrott.

Antal inbrott 2015-2019

Sedan 2015 har bostadsinbrotten kraftigt minskat. Hittills i år har 46 inbrott anmälts jämförelsevis mot 2015 där 77 inbrott hade anmälts vid samma tidpunkt det året.

Antal inbrott månadsvis 2015-2019

Antal inbrott per månad 2015-2019 (2019 saknar data för sista månaderna p.g.a. att det ännu inte finns statistik för dessa).

Misshandelsbrott

Brotten har begåtts både inom- och utomhus, mellan personer som känner och inte känner varandra och har drabbat såväl barn som vuxna. Misshandelsbrotten som presenteras i statistiken är både grova och ej grova.

Antal misshandelsbrott 2015-2019

Antal misshandelsbrott under veckorna 1-39 i Tyresö. Den övre linjen i diagrammet visar totala mängden misshandelsbrott. De andra två linjerna presenterar misshandel mot vuxna (över 18 år) och misshandel mot barn (under 18 år).

Skadegörelse

Skadegörelse förknippas ofta med klotter. Därför presenteras separata linjer för att visa på antalet anmälda klotterärenden, separat för kollektivtrafiken och övrigt. Summan av samtliga skadegörelser innefattar exempelvis bilbränder (ej mordbrand) och förstörelse av kommunal egendom.

Antal skadegörelsebrott 2015-2019

Antal skadegörelsebrott. De två undre linjerna specificerar klotter i kollektivtrafiken samt på övriga platser.

Narkotikabrott

Narkotikabrott speglar till väldigt stor del vad polisen prioriterat att arbeta med. Det betyder att om polisen har satsat på narkotikabrott ökar anmälningarna radikalt. Satsar polisen på någon annan brottskategori så tenderar narkotikaanmälningarna att minska.

Antal narkotikabrott 2015-2019

Totalt hittills i år har 310 narkotikabrott anmälts. Av dessa är 269 stycken innehav- och bruk av narkotika. Den största andelen narkotikabrott som anmäls är just innehav och bruk, och narkotikabrott är det som över tid varken tenderar att sjunka eller öka.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 oktober 2019
Upp