Tyresö slottspark

Tyresö slottspark anses vara landets första engelska park och är idag ett utflyktsmål som innehåller många spännande stråk och fantastiska vyer. Parklandskapet som möter besökaren idag är resultat av en utveckling under många hundra år.

Geometriska låga häckar och parterre med utsikt

Köksträdgård i rutor

När det nuvarande slottet byggdes på 1600-talet var det modernt med geometriska anläggningar. En köksträdgård och kryddgård fanns, förmodligen också anlagda dammar och fontäner.

Den engelska parken

På 1770-talet anlades en engelsk park av Fredrik Magnus Piper med internationella förebilder. Piper blev senare trädgårdsarkitekt åt kungen men här tjänstgjorde han åt Carl Fredrik Scheffer, god vän med Gustav III. En engelsk park skulle vara en romantiskt tillrättalagd park som efterliknade naturen. Anlagda, slingrande gångar och en bäckravin med små broar över modellerades fram i den redan kuperade terrängen. Vägarna skulle gå mellan flera utvalda platser, såsom Floras kulle där det idag finns rester av en stenvas. Mycket av parken finns kvar idag. På 1700-talet fanns också en humlegård väster om slottet, mot ån. Soluret på sin kolonn på parterren mot sjön tillkom också, med inskriptionen: "jag räknar de ljusa timmarna blott" och "däremellan flyr oersättlig tid"...

Slingrande gångar och blommande kastanjeträd

Slingrande gångar och blommande kastanjeträd i den engelska parken.

Djuren flyttas

På den stora rundeln mellan slottet och sjön fanns på 1800-talet flera stora stallbyggnader. Den sista ägarfamiljen, familjen Lagergren, lät flytta djurstallarna till Brakmarsvägen vid 1800-talets slut. Det lilla vita huset vid sjön är ett båthus.

En rest sten

År 1923 kom en romersk kardinal på besök till familjen Lagergren, som hade många kontakter med påven i Rom. Efter besöket restes en minnessten. Kardinalen hette van Rossum och fick sitt namn i guld på den resta stenen vid en liten häll.

Fransk romantik

I skogsbrynet, vid åns utlopp i Kalvfjärden, ligger den lilla stugan Åliden. Det byggdes på 1920-talet åt skogvaktarfamiljen Willix och fick sitt utseende efter franska lanthus. Claes Lagergren var djupt fascinerad av allt som hade med Frankrike och den franska drottningen Marie Antoinette att göra. Inne i slottet finns till exempel rester av en klänning som lär ha tillhört henne.

Stugan Åliden i skir grönska

Skogvaktarbostaden Åliden i skir försommargrönska

Minneskapell med frodig grönska runtom

Minneskapellet över Caroline Russell Lagergren, död 1922, och John How.

Italien som förebild

Familjen Lagergrens många vistelser i Italien påverkade också deras smak för trädgårdskonst. I väster, mot ån, anlades en renässansträdgård i italiensk stil med terrasseringar av natursten. Denna anläggning är under restaurering just nu och tynande växter från början av förra seklet evakueras för att åter planteras. Nedanför den restaureras också den allé av höga barrträd som leder fram till en rektangulär byggnad. Det är ett minneskapell över Claes Lagergrens första fru Caroline, som dog 1922.

Sidan publicerad av: kulturen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 januari 2023