Fasta försvaret - "Korvlinjen"

Vid 1900-talets början byggdes en rad skyttevärn och anläggningar för skydda Stockholm mot fientliga anfall, det så kallade Fasta försvaret, även kallat Korvlinjen.

Skottgluggar i betongmur mitt i naturen

Skottgluggar ovanför Gammelströmmen

Kustförsvaret måste stärkas

Tanken var att stärka kustförsvaret och det byggdes ett system av försvarsanläggningar i en linje både norr och söder om Stockholm. I söder bildade sjösystemet en naturlig linje och betongvärnen byggdes för att säkra passagen mellan dem. Utmed Drevviken, Långsjön och Tyresö-Flaten bildades en linje med skyttevärn, som skulle bemannas med nästan 3 000 man. De skulle försvara staden mot anfall framförallt till fots med hjälp av gevärseld. Pansarfordon och kulsprutor var ovanliga.

Det största fortet

Måndalsfortet var störst, med sex bunkrar på berget. Det ligger till stora delar kvar i skogspartiet vid Långsjöns västra del, norr om Gudö å. Det började byggas 1903 och en bit in på första världskriget. Det ingick i förvarets anläggningar fram till 1950-talet.

Vid Gammelströmmen

Gammelströmsfortet, alldeles ovanför den trolska Gammelströmmens vatten, är också ganska väl bevarat med sina 137 gluggar. Det finns en stig uppför berget men det går också att gå via den så kallade "Hundängen".

Skogen tar över

Lite mindre rester av värn och bunkrar ligger vid Långsjöns norra sida på små uddar. Idag är forten fullsprayade med grafitti och delvis skymda av skogen som nu har vuxit sig hög. Tallar har till och med slagit rot i betongen!


Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 17 augusti 2022