Promenera

Promenera i Tyresö – så heter Tyresö kommuns kartserie med sex promenadslingor i olika delar av Tyresö. Ut och gå i skogen runt två sjöar eller mer lättgånget och centralt – vilket föredrar du?

Tanken är att de flesta promenaderna ska vara lätta att gå och även att det ska gå att gå med barnvagn. Sträckorna varierar från tre kilometer och uppåt. På kartbladen finns bland annat tips på sevärdheter, bad, lekplatser och kulturhistoriskt intressanta platser och byggnader. 

Centrumslingan

Lätt promenad runt Tyresö centrum. Du går på asfalterade gång- och cykelvägar i lummiga områden med träd och grönska. Området präglas av 1960-talets byggstil. Nära centrum finns låghusbebyggelsen som gjorde Tyresö Centrum (som hette
Bollmora Centrum fram till 1989) till den första moderna satellitstaden utanför Stockholms stad.
Sträcka: 3 km.

Fornudden runt

Lätt promenad i parkmiljö och på vägar i prydligt villaområde med bebyggelse från 1950-talet och framåt. Du promenerar nära Drevviken, sjön som gränsar mot Haninge, Huddinge och Stockholm.
Sträcka: 5 km.
Barnvagn: Ja.
Tips: Många trädgårdar – mycket inspiration för dig som har egen tomt eller täppa.
Övrigt: De flesta vägar på Fornudden saknar trottoarer.

Slottsslingan

Naturskön promenad i lätt kuperad terräng. Mycket att se för den kultur- och historieintresserade. Här fi nns spår av tiden från 1300-talet fram till början av 1900-talet då Tyresö gård, kyrka och slott var centrum i Tyresö.
Sträcka: 4,3 km.

Tyresö - Flaten runt

Omväxlande promenad i varierad terräng. Sjöns södra strand, från inflödet från Gammelströmmen vid Lillsjön fram till utflödet i Nyfors, utgör en del av gränsen mot naturreservatet kring Tyresta nationalpark. Om du gör en avstickare upp på det 50 meter höga bergskrönet vid Gammelströmmen hittar du en låg försvarsmur från början av 1900-talet.
Sträcka: 4 km.
Tips: Titta efter bäverspår vid Gammelströmmen och Nyfors!

Långsjön runt

En promenad i Tyresö och Haninge med både bebyggelse och skog. Gränsen mellan Tyresö och Haninge kommun går mitt i sjön. I maklig takt tar promenaden cirka två timmar – i snabb takt cirka en timme. På berget vid Måndalsstigen finns Måndalsfortet från 1900- talets början. Huvudfortet ligger på bergets sydvästra sida. Den långa skyttegången vindlar fram längs med bergskanten.
Sträcka: 6,6 km.
Tips: Både vid sjöns inlopp och mynning kan du mata änder och se spår av bäver.

Albysjön runt

Härlig halvdagsutflykt med många frilufts-, natur- och kulturvärden. Albysjön ingår i Tyresåns sjösystem, det stora sjösystemet på Södertörn som omfattar runt 35 sjöar och börjar uppe i skogarna vid Gömmaren i Huddinge. Nyfors eller Wättingeströmmen har sedan medeltiden använts som energikälla för industriellt hantverk.
Sträcka: 8,6 km.

Pilgrimsvandra

Var hittar jag promenadkartorna?

I vår kommer nya uppdaterade kartor som du kan kan ladda ner som pdf och skriva ut på din egen skrivare. Kartbladen kommer även att finnas att hämta i Servicecenter och på biblioteken.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 mars 2018
Upp