Kommunkoreograf i Tyresö

Under 2022-2023 har vi i Tyresö en kommunkoreograf. Genom koreografen Robin Jonsson får Tyresöborna möta dans på nya sätt och på nya platser.

kommunkoreografen Robin Jonsson och hans robot Alex

Silent disco: miniturné

Kom och dansa till musik som bara du kan höra!
Tyresös kommunkoreograf Robin Jonsson gör en miniturné med Silent Disco. Du får låna hörlurar och dansar tillsammans med andra, men som du själv vill. Fri entré, ingen anmälan

Du kan delta i Silent disco vid följande tider och platser:

Tisdag 6 juni

Nationaldagsfirandet kl 14.00

Torsdag 8 juni

Strandtorget kl 14.30

Biblioteket i Tyresö Centrum kl 14.30

Tyresö Centrum kl 17.00

Fornuddsparken vid utegymmet kl 19.00

Fredag 9 juni

Granängsringen vid multiarenan kl 14.30

Stadsparken kl 16.00

 

Önskedansen

Under hösten 2022 utlyste vi möjlighet att önska en dansupplevelse med vår kommunkoreograf. Det kom in många fina ansökningar med spännande tankar om vad en dansupplevelse skulle kunna vara.
Stort tack för det!
Efter en tuff urvalsprocess kommer följande önskningar att genomföras under våren 2023:

  • Workshop med pedagoger från förskolan, för att inspirera till att till att erbjuda dans som uttrycksform till kommunen yngsta medborgare.
  • Dansaktivitet i daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning, för att utveckla möjligheten att erbjuda dans och rörelse som alla kan delta i oavsett förutsättningar.
  • Dansaktivitet för barn och vuxna på kommunens boende för flyktingar från Ukraina.
  • Aktivitet med fritidshemmet på en av kommunens grundskolor, för att utmana rådande normer i rastaktiviteterna och skapa en gemensam dans för alla skolans elever.
  • VR-dansupplevelse för elever vid grundsärskolan.

Vad är en kommunkoreograf?

Robin Jonsson fick uppdraget att vara kommunkoreograf i Tyresö efter en utlysning som gjordes hösten 2021. Kommunkoreografens uppgift är att tillgängliggöra dansupplevelser i olika former för kommunens invånare.
Under uppdraget har Robin och hans robotpartner Alex mött Tyresöborna vid många olika tillfällen och på olika platser. De har bland annat arbetat med VR på fritidsgårarna, kulturskolan och biblioteket. Inom ramen för projektet har det varit ljuddanspromenad i stadsparken, silent disco och en dansfilm har skapats med unga medverkande. Roboten Alex har läst sagor på bibliotektet och deltog även i nationaldagsfirandet.
Önskedansen utlystes under hösten 2022. Där kunde olika verksamheter i Tyresö önska till exempel en workshop, danslektion, föreställning eller en VR-dansupplevelse. Önskedansen kommer att genomföras under våren 2023.

Vem är Tyresös kommunkoreograf?

Robin Jonsson är utbildad dansare, koreograf och ljudkonstnär, verksam sedan 2006. Han använder ofta digital teknik som VR och sin dansande robotpartner, i syfte att skapa ett nytt tilltal och inkludera nya målgrupper. Ofta uppträder Robin med sin partner roboten Alex.

Kommunkoreograf är en modell startad av Region Stockholm. Hittills har 22 kommuner runtom i landet haft kommunkoreografer. Kommunkoreografprojektet i Tyresö drivs med stöd av Region Stockholm.

Ljuddanspromenad i stadsparken

Våren 2022 skapade kommunkoreografen en ljuddanspromenad i stadsparken tillsammans med elever på kulturskolan. Du kan fortfarande lyssna på ljudspåren.

Till ljuddanspromenaden

Sidan publicerad av: kulturen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 maj 2023