Kommunkoreograf i Tyresö 2022

Under 2022 har Tyresö fått chansen att ha en kommunkoreograf. Genom koreografen Robin Jonsson får Tyresöborna möta dans på nya sätt och på nya platser.

kommunkoreografen Robin Jonsson och hans robot Alex

Önska en dansupplevelse!

Nu finns möjlighet att önska ett besök av komunkoreografen (med eller utan sin robotpartner Alex). Ni som kan ansöka är föreningar, skolor/skolklasser, förskolor, företag, vård- och omsorgsboenden eller liknande i Tyresö. Syftet är att fler Tyresöbor ska få uppleva glädjen i dans och rörelse. De som väljs ut kommer att kontaktas för att boka in ett besök under hösten.

Exempel på vad ni kan önska är till exempel en workshop, danslektion, föreställning eller en VR-dansupplevelse. VR passar utmärkt även för äldre eller personer med fysisk funktionsnedsättning. Det går också bra att komma med egna förslag.

Följande information behöver finnas med i er ansökan:

  • Varför ska just ni få besök av Tyresös kommunkoreograf?
  • Vilken typ av dansupplevelse önskar ni er?
  • Hur många är ni som kommer att ta del av upplevelsen?
  • Var önskar ni få besök?

Sista ansökningsdag är 7 oktober. Ansök genom att mejla till kulturen@tyreso.se

Vad är en kommunkoreograf?

En kommunkoreografs uppgift är att tillgängliggöra dansupplevelser i olika former för kommunens invånare. Robin Jonsson har fått uppdraget att vara kommunkoreograf i Tyresö efter en utlysning som gjordes hösten 2021. Han har bland annat haft popup-aktiviteter för barn och unga i stadsparken och på biblioteket, och deltar i verksamheten på kulturskolan och fritidsgårdarna.

Kommunkoreograf är en modell startad av Region Stockholm. Hittills har 22 kommuner runtom i landet haft kommunkoreografer. Kommunkoreografprojektet i Tyresö 2022 drivs med stöd av Region Stockholm.

Vem är Tyresös kommunkoreograf?

Robin Jonsson är utbildad dansare, koreograf och ljudkonstnär, verksam sedan 2006. Han använder ofta digital teknik som VR och sin dansande robotpartner, i syfte att skapa ett nytt tilltal och inkludera nya målgrupper. Ofta uppträder Robin med sin partner roboten Alex.

Sidan publicerad av: kulturen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 september 2022