Kommunkoreograf i Tyresö 2022

Under 2022 har Tyresö fått chansen att ha en kommunkoreograf. Genom koreografen Robin Jonsson har Tyresöborna fått möta dans på nya sätt och på nya platser.

kommunkoreografen Robin Jonsson och hans robot Alex

Vad är en kommunkoreograf?

Robin Jonsson fick uppdraget att vara kommunkoreograf i Tyresö efter en utlysning som gjordes hösten 2021. Kommunkoreografens uppgift har varit att tillgängliggöra dansupplevelser i olika former för kommunens invånare.

Under 2022 har Robin och hans robotpartner Alex mött Tyresöborna vid många olika tillfällen och på olika platser. De har bland annat arbetat med VR på fritidsgårarna, kulturskolan och biblioteket. Inom ramen för projektet har det varit ljuddanspromenad i stadsparken, silent disco och en dansfilm har skapats med unga medverkande. Roboten Alex har läst sagor på bibliotektet och deltog även i nationaldagsfirandet.

Önskedansen utlystes under hösten 2022. Där kunde olika verksamheter i Tyresö önska till exempel en workshop, danslektion, föreställning eller en VR-dansupplevelse. Önskedansen kommer att genomföras under våren 2023.

Vem är Tyresös kommunkoreograf?

Robin Jonsson är utbildad dansare, koreograf och ljudkonstnär, verksam sedan 2006. Han använder ofta digital teknik som VR och sin dansande robotpartner, i syfte att skapa ett nytt tilltal och inkludera nya målgrupper. Ofta uppträder Robin med sin partner roboten Alex.

Kommunkoreograf är en modell startad av Region Stockholm. Hittills har 22 kommuner runtom i landet haft kommunkoreografer. Kommunkoreografprojektet i Tyresö 2022 drivs med stöd av Region Stockholm.

Ljuddanspromenad i stadsparken

Våren 2022 skapade kommunkoreografen en ljuddanspromenad i stadsparken tillsammans med elever på kulturskolan. Du kan fortfarande lyssna på ljudspåren.

Till ljuddanspromenaden

Sidan publicerad av: kulturen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 december 2022