Kommunkoreograf i Tyresö 2022

Under 2022 har Tyresö fått chansen att ha en kommunkoreograf. Genom koreografen Robin Jonsson får Tyresöborna möta dans på nya sätt och på nya platser.

Vad är en kommunkoreograf?

Syftet med en kommunkoreograf är att tillgängliggöra dansupplevelser i olika former för kommunens invånare. Kommunkoreograf är en modell startad av Region Stockholm. Hittills har 22 kommuner runtom i landet haft kommunkoreografer.

Kommunkoreografprojektet i Tyresö 2022 drivs med stöd av Region Stockholm.

Vem är Tyresös kommunkoreograf?

robin jonsson kommunkoreograf

Robin Jonsson har fått uppdraget att vara kommunkoreograf i Tyresö efter en utlysning hösten 2021. Han kommer bland annat att hålla dansklasser, barnföreställningar och popup-aktiviteter och aktitiveter i grundskolan. Ofta uppträder Robin med sin partner roboten Alex. De har till exempel erbjudit robotdans på Bergfotens fritidsgård, kommunens fritidsgård för personer med funktionsnedsättning. Robin har också skapat en ljuddanspromenad i stadsparken.

Robin är utbildad dansare, koreograf och ljudkonstnär, verksam sedan 2006. Robin använder ofta digital teknik som VR och sin dansande robotpartner, i syfte att skapa ett nytt tilltal och inkludera nya målgrupper. Kanske har du sett Robin och Alex i tv-programmet Talang? 

Sidan publicerad av: kulturen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 maj 2022